Kontakt

Bergen kommunes arbeid med etisk handel og ansvarlig næringsliv ledes av Næringsseksjonen v/Thomas Bryde.

Thomas Bryde
Næringsrådgiver etisk handel og ansvarlig næringsliv
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett
E-post: thomas.bryde@bergen.kommune.no
Postboks 7700, 5020 Bergen
Mob (+47)40 80 73 16, Tlf 55 56 73 25