Bildet viser FNs retningslinjer for handel og menneskerettigheter
Mange rapporter og planer danner grunnlaget for arbeidet med etisk handel i Bergen.

Rapporter og planer

Bergen kommune har en vedtatt strategi og handlingsplan for arbeidet med etisk og rettferdig handel. Bli kjent med rapporter, planer, lover og regler.

Kommunale planer og strategier

Rapporter og analyser

 

Internasjonale retningslinjer

Lover