RSS

Siste nytt

Har du et spennende prosjekt? Søk om støtte i dag

Det er fremdeles mulighet å søke midler til bærekraftig næringsutvikling.

Et lite kjøp med stor betydning

I blåst og regn med favnen full av blomster markerte Bergen kommune starten på Fairtradeuken. For du visste kanskje at Bergen er en fairtradeby?

Spiller med rettferdig fotball

I fotball kan det oppstå skitne taklinger. Ballene som Bergen kommune kjøper inn er i alle fall produsert på rettferdig måte. Se film om hvordan vi jobber med etisk og rettferdig handel.

Går foran for en bedre verden

Bergen har fått status som Fairtrade-kommune. Nå skal bærekraft og menneskerettigheter prioriteres enda tydeligere i næringspolitikken.

Bergen skal bli foregangskommune innen rettferdig handel

Initiativ for etisk handel (IEH) ønsker Bergen kommune hjertelig velkommen som medlem.

Skal vedta handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019 - 2020

Byrådet skal vedta en handlingsplan for å samle ressurser og utvikle et bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel og fairtradbyen Bergen.