Gå tilbake til:
Du er her:

Ståstedsanalyse for etisk og rettferdig handel i Bergen

På oppdrag fra næringsseksjonen i Bergen kommune har Responsible Business Advisors gjennomført en ståsteds- og mulighetsanalyse for etisk og rettferdig handel i Bergen. Rapporten kan du laste ned her.

Næringsseksjonen ønsket å få følgende belyst i rapporten:

  • Beskrive risikoutsatte næringer i Bergen og fremtredende etiske utfordringer.
  • Kartlegge bedrifter i Bergen som fokuserer på etisk og rettferdig handel eller som har praksis for risikohåndtering for mennesker og miljø som del av virksomheten sin.
  • Vurdere tilgjengelig støtteapparat og ressurser i Bergen sammen med eksisterende nasjonale og internasjonale initiativ for etisk og rettferdig handel.
  • Anbefale form og etablering av en samarbeidsarena for Bergen.

Last ned og les rapporten

Risikoutsatte næringer

Ståstedsanalysen beskriver risikoutsatte næringer i Bergen og fremtredende utfordringer. Den inneholder også en kartlegging av ansvarlig næringsliv i Bergen. Ståstedsanalysen har også kartlagt hvilke støtteapparat og ressurser som er tilgjengelig lokalt, nasjonalt og internasjonalt for rettferdig og etisk handel.

Mulighetsanalysen er et sammendrag av innspill fra informanter i Bergen. Den tar for seg hvordan en samarbeidsarena for ansvarlig næringsliv i Bergen kan se ut. Analysen avdekker et stort behov for kunnskap, kompetanse og verktøy.

Få registrert 

Ståstedsanalysen viser at sammenlignet med antall registrerte bedrifter i Bergen er det i 2020 ikke mange som har registrert at de jobber konkret med rettferdig og etisk handel eller etisk rettet risikostyring. Det er et bilde som er likt for hele landet.

I Bergen er det identifisert 54 bedrifter med fokus på rettferdig handel, etisk handel og risikostyring. Det utgjør 3% av de bedriftene i Bergen med over 10 ansatte (hvorav 12 ASA og 1.686 AS med over 10 ansatte).  I tillegg kommer 116 bedrifter i Bergen med over 10 ansatte som er Miljøfyrtårn-sertifisert.