Barn i lek
Barna først
Bilde: Katarina Lunde

Barna først

I perioden september 2019 og september 2020 gjennomførte ble prosjektet Barna først gjennomført, med mål om å bosette vanskeligstilte barnefamilier med lav og usikker inntekt i eid bolig.

Målsettingen var å bosette 15 eller flere vanskeligstilte barnefamilier i egen eid bolig i prosjektperioden. Prosjektet skulle også utvikle og implementere metodikk og ordninger som gjør kommunen bedre i stand til å bosette vanskeligstilte barnefamilier i egen eid bolig.

I prosjektperioden fikk 32 barnefamilier mulighet til å kjøpe bolig gjennom prosjektet.  Noe som trolig vil medføre en tryggere og bedre bosituasjon og medfølgende bedre livskvalitet for familiene. Behovet for bistand fra det offentlige vil reduseres og kommunen får dermed frigjort utleieboliger til andre søkere.

Basert på erfaringer gjort i prosjektet benyttes virkemidler i daglig drift som gjør kommunen bedre i stand til å bosette vanskeligstilte barnefamilier i eid bolig fremover.

Mer informasjon finnes i sluttrapport for prosjekt - Barna først: