RSS

Informasjon og medvirkning

Generell informasjon om planprosesser

Alle boligprosjektene i Boligprogrammet følger planprosessen etter Plan- og bygningsloven.

Involvering av nærmiljø i Boligprogrammet

Når kommunen planlegger boliger i Boligprogrammet er det viktig å ha tidlige informasjon- og innspillsmøter. Prosessen tilpasses det gjeldende nabolag, men hovedelementene vil være de samme.