RSS

Planer og grunnlagsdokumenter

Boligmeldingen 2020-2026

Boligmeldingen gir retning for kommunens boligpolitikk og organisering og danner grunnlaget for kommunens boligsosiale satsing i årene fremover.

Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger

Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger ble vedtatt i Bystyret 24. januar 2017.