Fra leie til eie

Prosjektet "Fra leie til eie" ble gjennomført i 2011-2013 med målsetting om å utvikle metodikk for å sikre at kommunale leietakere med økonomi til å kjøpe bolig ble stimulert til å søke startlån.

Bergen kommunes «Fra leie til eie»- prosjekt startet i august 2011. Målsettingen var å utvikle metodikk for å sikre at leietakere i kommunens boliger med tilstrekkelig økonomi til å eie sin egen bolig ble stimulert til å søke om startlån, og derigjennom frigjøre kommunale utleieboliger til andre. Det var ikke tema å selge kommunens eksisterende boliger til beboer som ledd i prosjektet. Husbanken tildelte prosjektet kompetansetilskudd i perioden 2011-2013.

Les mer i sluttrapport fra prosjektet: