Heisprosjekt

Rapporten oppsummerer Bergen kommunes kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen, med statistikk og innspill fra boligbyggelagene i kommunen.

Denne rapporten oppsummerer heisprosjektet som var et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Husbanken fra 1. januar 2016 og til 31. desember 2017. Prosjektets mål har vært å kartlegge bygningsmassen i Bergen som passer inn i Husbankens kriterium for å motta tilskudd til prosjektering og etterinstallering av heis. Tilskudd fra Husbanken kan «søkes av eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer».

Tilskuddet avvikles fra og med januar 2023 på bakgrunn av vedtak i statsbudsjett. 

Les mer om prosjektet i sluttrapporten: