Prosjekt redusere antall utkastelser

Prosjektet redusere antall utkastelser sitt hovedmål var å redusere antall utkastelser og begjæringer om utkastelser fra kommunale utleieboliger.

Prosjekt redusere antall utkastelser ble iverksatt 01.02.2006 og var et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Husbanken. Husbanken finansierte prosjektet. Prosjektets hovedmål var å redusere antall utkastelser og begjæringer om utkastelser fra kommunale utleieboliger. Dette var i tråd med de konkrete resultatmålene som var nedsatt i den nasjonale strategien ”På vei til egen bolig”, som tilsa at begjæringer om utkastelser skulle reduseres med 50 % og antall utkastelser med 30 % innen 2007.

Du kan lese mer om prosjektet i disse rapportene: