Tvangssalgsprosjektet

Tvangssalgsprosjektet ble gjennomført fra 2009-2011 og hadde som målsetting å forhindre tvangssalg og at familier ble kastet ut av sitt hjem.

Tvangssalgsprosjektet ble gjennomført over 2 år fra 2009-2011. Prosjektets mål var å forhindre tvangssalg og at familier ble kastet ut av sitt hjem. 

Gjengangeren i sakene var at det sjelden var boliggjelden alene som medførte tvangssalg, men oftest en annen forbruksgjeld. I de fleste sakene hadde ikke bare husholdningene kreditkortgjeld, men manglet oversikt over egen økonomi og lav inntekt og høye utgifter førte til utfordringer med administrere økonomien. 

Husstandene fikk hjelp med å søke startlån til refinansiering og økonomisk rådgivning med mål om å unngå tvangssalg, skape økonomisk stabilitet og gi verktøy for å beholde boligen fremover.  

Les mer om prosjektet i sluttrapporten: