Mange åpne malerspann med ulike farger
Bli med på kurs innen visuelle uttrykk, med profesjonelle kunstnere.
Bilde: Unsplash

KKPH: Visuelle uttrykk

KKPH arrangerer kurs med profesjonelle kunstnere innen visuelle uttrykk, slik som tegning, maleri, stofftrykk, søm og redesign samt ulike grafiske teknikker som silketrykk og dyptrykk.

Deltagerne undervises i mindre grupper, i kunstnernes verksteder og i kommunale kulturlokaler tilrettelagt for kursets formål.

KKPH støtter også kurs med profesjonelle kunstnere/utøvere som kursholdere, tilrettelagt på kommunale aktivitetshus for målgruppen.

Våre kurs finner du på siden KKPH: Aktuelt i kunst, kultur og psykisk helse.

Billedkatalogen Kraftverk

I perioden 2005 -2017 utga vi til sammen 7 billedkataloger. En redaksjon av fagpersoner og kunstnere sto for utvelgelsen av foto av de ulike innsendte bidragene.

Bidragene ble formidlet via aktivitetshus, slik som for eksempel nå nedlagte Fredheim kurs- og aktivitetshus, Amalie Skrams hus og Galleri VOX i Bergen samt Aktivitetssenteret 31B i Oslo med flere, eller direkte fra deltagerne selv.

Bidragsyterne var som regel selvlært, med års erfaring i å utforme uttrykket sitt, noen hadde også kunstfaglig bakgrunn.

KKPH ønsker å synliggjøre bidragsyternes talent og kreative evner, samt den kraft og skaperevne som finnes i hvert enkelt menneske, uavhengig av bakgrunn og livserfaring.

Billedkatalogene inneholder også artikler fra fagpersoner innen kunst og psykisk helse.