En mann spiller på en elektrisk gitar
Bilde: Freepik

MOT 82 - Musikkoppfølgingstilbud for voksne

MOT82 er et oppfølgingstilbud på dagtid for voksne over 20 år med psykiske utfordringer. Det er et fritidstilbud der ressursene, musikkgleden og det friske i mennesket står i fokus.

Hvem er MOT82 for?

MOT82 er et oppfølgingstilbud på dagtid for voksne over 20 år med psykiske utfordringer. Du som har fått tilbud om musikkterapi i behandling, får med MOT82 mulighet til å fortsette i et musikktilbud innenfor trygge rammer. Tilbudet er også for deg som ikke har vært i behandling, men som definerer deg selv inn i målgruppen.

MOT82 er ikke et behandlingstilbud, men et fritidstilbud der ressursene, musikkgleden og det friske i mennesket står i fokus. 

Tilbudet passer best for deg som søker å utvide ditt sosiale nettverk og treffe andre med like interesser. 

Det stilles ingen krav til erfaring med musikk, men det er en fordel å ha interesse for musikk for å delta i tilbudet.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr aktiviteter som låtskriving, sang, instrumentopplæring, studiovirksomhet, musikkafé og samspill i band. 

Vi tilbyr hovedsakelig aktivitet i grupper. Vi kan også tilby inviduell oppfølging i en begrenset periode, med mål om å delta i grupper. Musikkterapeut tilrettelegger for så gode overganger som mulig. 

MOT82 skal være en inngangsport til deltakelse i ordinære musikk- og kulturaktiviteter i lokalsamfunnet. Vi arrangerer  jevnlig konserter der du får mulighet til å opptre på scene, om du har en drøm om det. Vi disponerer også øvingslokaler og studio som du selv kan booke.  

Her kan du lese mer om tilbudet, og bli bedre kjent med ansvarlig musikkterapeut, Elin Sofye Rabbevåg. 

Praktisk info

  • Du finner oss på Åsane kulturhus, adresse Åsane senter 52
  • Tilbudet er gratis, og primært for voksne over 20 år.
  • Aktivitetene foregår hovedsakelig på dagtid.

Høres dette ut som noe som passer for deg? Meld deg på her. 

Ønsker du mer informasjon om musikkrelaterte tilbud innen oppfølging i kommunen? Kontakt MOT82@bergen.kommune.no