RSS

Nyhetsarkiv

Bergen hadde god luftkvalitet i 2022

Fjorårets målinger viser at luftforurensingen var godt under grenseverdiene i forurensningsforskriften.

Vedfyring er lov, for luftkvaliteten er god

Til alle som lurer på om de har lov til å fyre i ovnen: Svaret er ja.

Med bompenger til mer klimavennlig by

De neste årene skal bompengene dine betale for transportløsninger som gir et mer klimavennlig Bergen. Fylke, stat og kommune jobber sammen om dette gjennom Miljøløftet.