Gå tilbake til:
Du er her:

Blågrønn struktur Åsane – metode og forslag

Sweco har på vegne av Bymiljøetaten utviklet en metode for planlegging av overordnet blågrønn struktur i tettbygde områder i Bergen, der Åsane er benyttet som eksempelområde.

Blågrønne strukturer betyr nettverket av blågrønne områder som parker, elver, hundremeterskoger, store skoger og fjell. De blågrønne områdene finner vi mellom og utenfor bebyggelsen. Arbeidet med denne rapporten skal også inngå som et kunnskapsgrunnlag til strategisk planprogram for Åsane sentrale deler.

Åpne Blågrønn struktur Åsane