Gå tilbake til:
Du er her:
Lek
Lek
Bilde: Fotograf Science Photo Library

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Bergen kommune (KOPI)

Barnehager og skoler/SFO har en lovfestet plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage - skole/SFO. Bergen kommune har utarbeidet en plan for å styrke og sikre samarbeidet.

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO i Bergen kommune


I mars 2022 hadde vi samling for ansatte i barnehage, skole og SFO. Foreleser var professor Ingrid Lund fra Universitetet i Agder. 
Samlingens tema var: 

  • psykososialt leke- og læringsmiljø i barnehage og skole/SFO
  • lek, læring og utforskning 
  • barns medvirkning - også i overgangen mellom barnehage og skole
  • det kompetente barnet som kommer til skolen