Sammen for kvalitet - læring og medvirkning

Bystyret har nå godkjent "Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/2023-2026/2027"

Planen er vedtatt med forbehold om at nødvendig finansiering vedtas i forbindelse med årlig rullering av handlings- og økonomiplan og budsjett. Kvalitetsutviklingsplanen  skal rulleres om 5 år.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to nye merknader fra  ungdomsrådet: 

  • Reell medbestemmelse over egen skolehverdag bør prioriteres. Elevrådsordningen bør tas på alvor, blant annet i form av faste møtestrukturer, tilstrekkelig med ressurser (penger, tid og folk) og etablering av et seriøst samarbeid med skoleledelsen. 
  • Ungdomsrådet støtter forslaget om at skole diskuterer muligheter, utfordringer og etiske dilemma knyttet til brukeren av de digitale ressursene, og utvikler en felles forståelse av bruken av disse. 

Les mer her