Sammen for kvalitet - læring og medvirkning

Bystyret har nå godkjent "Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/2023-2026/2027"

Planen er vedtatt med forbehold om at nødvendig finansiering vedtas i forbindelse med årlig rullering av handlings- og økonomiplan og budsjett. Kvalitetsutviklingsplanen  skal rulleres om 5 år.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to nye merknader fra  ungdomsrådet: 

  • Reell medbestemmelse over egen skolehverdag bør prioriteres. Elevrådsordningen bør tas på alvor, blant annet i form av faste møtestrukturer, tilstrekkelig med ressurser (penger, tid og folk) og etablering av et seriøst samarbeid med skoleledelsen. 
  • Ungdomsrådet støtter forslaget om at skole diskuterer muligheter, utfordringer og etiske dilemma knyttet til brukeren av de digitale ressursene, og utvikler en felles forståelse av bruken av disse. 

Dokumentene i saken kan du lese her. 
Planen vil bli lagt ut så snart den er klar.