Gå tilbake til:
Du er her:

KVALITETSOPPFØLGING 2018 – BARNEHAGE

Kvalitetsoppfølgingen i 2018 var knyttet til kvalitetsutviklingsplanen og målet «Livsmestring for det 21. århundre – medvirkende barn i lek og læring» .

Forarbeidet til kvalitetsoppfølgingsmøtet bestod av:

  • Barnesamtaler
  • Barnehagens forarbeid til kvalitetsoppfølgingen
  • Foreldremedvirkning i kvalitetsoppfølgingen

Innholdet i dialogmøtet:

1) Vurderingskonklusjonen fra 2015 - tilbakemelding på barnehagens arbeid med «Pedagogisk ledelse»

2) Vennskap og medvirkning (fra de to kjennetegnene)

a. Barnesamtaler

b. Foreldremedvirkning

3) Barnehagens arbeid med kjennetegnene

a. Dialog om kjennetegnene

4) Veien videre / Innspill til videre arbeid

5) Avslutning – Runde

Målet med kvalitetsoppfølgingen er å bidra til å gjøre barnehagene bedre i stand til å vurdere sin egen kvalitet og til å iverksette tiltak for kvalitetsutvikling. Systemet gir også barnehageeier informasjon om barnehagens tilbud er i tråd med nasjonale og lokale føringer for kvalitet.

Kvalitetsoppfølging 2018 er forankret i «Byrådets Handlings- og økonomiplan 2018-2021 / Budsjett 2018», der følgende er formulert:

 

Videreføre kvalitetsoppfølging av barnehagene

Kvalitetsoppfølgingen gjennomføres som dialogmøter mellom Fagavdeling barnehage og skole og alle de kommunale barnehagene.

Målet med kvalitetsoppfølgingen er å bidra til å gjøre barnehagene bedre i stand til å vurdere sin egen kvalitet og til å iverksette tiltak for kvalitetsutvikling. Systemet gir også barnehageeier informasjon om barnehagens tilbud er i tråd med nasjonale og lokale føringer for kvalitet.

Fjerde runde med kvalitetsoppfølging vil bli barnehageåret 2018/2019. Temaene i oppfølgingen vil ta utgangspunkt i ny rammeplan og kvalitetsutviklingsplan.

Aktuelle dokumenter vedrørende kvalitetsoppfølgingen