Strategisk fagplan

Strategisk fagplan for det migrasjonspedagogiske arbeidet i Bergen kommune

Denne strategiplanen er utarbeidet av Etat for barnehage og er en overordnet og langsiktig plan for det migrasjonspedagogiske fagfeltet i barnehagesektoren i Bergen kommune.