Tekster til inspirasjon i arbeidet med mangfold

https://www.utdanningsnytt.no/flagg-inkludering-mangfold/flagg-som-misforstatt-mangfoldarbeid/315807

En barnehage for alle