Pressemelding

Nr. 01/22
Bergen, 10. januar 2022

Bergen kommune har inngått avtale om koronavaksinering med 36 apotek spredt i de ulike bydelene. Apotekene starter med vaksinering mandag 17. januar.

Apotek fra samtlige bydeler i Bergen deltar i samarbeidet. 

Håper på økt vaksinedekning

– Apotekene bidrar til at vi kan styrke vaksinetilbudet ytterligere i Bergen. Vi har tro på at et vaksinetilbud ute i bydelene vil gjøre det enklere for innbyggerne og bidra til økt vaksinedekning i Bergen. Jeg oppfordrer særlig flere av dem som ikke har kommet i gang med vaksineringen om å benytte muligheten nå. De er hjertelig velkomne både på apotekene og i de kommunale vaksinasjonsstedene, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet. 
– Flere innbyggere, og spesielt blant den eldste aldersgruppen, har gitt tilbakemelding på at de ønsker å motta vaksine i egen bydel. Vi håper at tilbudet på apotekene vil føre til at enda flere innbyggere også sikrer seg oppfriskningsdosen, sier Elisabeth Engelsen, leder for vaksineprosjektet. 

– Det er flott at Bergen kommune legger til rette for at innbyggerne også kan få koronavaksine i et av byens apotek. Jeg tror mange vil oppleve det som lettvint å kunne ta vaksinen i apotek, som igjen kan føre til at enda flere tar vaksinen. Apotekene er veldig motiverte for denne oppgaven, og de gleder seg til å bidra, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.   

Forskjellige åpningstider

Alle som har fylt 16 år og som tilfredsstiller krav til minimumsintervall mellom dosene, kan fra neste uke motta vaksine på et av de 36 apotekene som befinner seg i Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og Åsane. Dette gjelder uansett hvilken dose innbyggerne skal ha. 

Apotekene har forskjellige åpningstider og ulik kapasitet på hvor mange de har anledning til å vaksinere daglig. På våre nettsider vil innbyggerne finne en oversikt over hvilke apotek som tilbyr koronavaksinen. I uken frem mot oppstart vil vi fortløpende legge inn lenker til apotekenes timebestilling. Hvert enkelt apotek vil der også informere om åpningstider og eventuell mulighet for drop-in. Innbyggerne må forholde seg til vaksinetypen som det aktuelle apoteket har tilgjengelig til enhver tid. 

Apotekene sørger også for at vaksineringen blir journalført og registrert i SYSVAK, slik at koronasertifikatet til innbyggerne blir oppdatert.  

Vaksineringen på apotek kommer i tillegg til den pågående vaksineringen på kommunale vaksinasjonssteder, hos fastleger og ved andre kommunale helsetjenester. 

Les mer om gjennomføringen av vaksineringen 

Eivind Skår, politisk rådgiver for Beate Husa, tlf. 980 37 078
Elisabeth Engelsen, leder for vaksineprosjektet, tlf. 408 19 639
Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, tlf. 917 31 365