Pressemelding

Nr. 8/23
Bergen, 23. mars 2023

– Vi tar konklusjonen fra NSM på alvor. Derfor ber vi om at ansatte fjerner TikTok og Telegram fra tjenestemobiler og andre enheter, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen.

Finansbyråden er øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet i Bergen kommune. Justis- og beredskapsdepartementet har frarådet at politikere og ansatte i departementene og underliggende virksomheter har applikasjonene TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter.

– Jeg mener det er naturlig at vi legger oss på samme linje som regjeringen. Derfor vil jeg be om at disse to appene blir fjernet fra tjenestetelefoner og lignende enheter i Bergen kommune, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

TikTok og Telegram må avinstalleres fra alle enheter som er eid av kommunen eller som på noen måte er tilknyttet kommunens interne, digitale tjenester. Et eksempel på det er hvis det er installert TikTok på en telefon som er koblet opp mot en kommunal e-postkonto.

Bergen kommune har i dag én TikTok-konto med innhold som er rettet mot barn og unge.

– Hvis det er behov for å administrere TikTok-kontoer, må det skje fra egne mobiltelefoner eller nettbrett som er dedikert for dette. Og som ikke er tilknyttet kommunens interne systemer, sier Hvidsten Larsen.

Les byrådens beslutning

Politisk rådgiver for finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen, Miriam Louise Seim, tlf. 482 11 967