Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 21/22
Bergen, 23. mai 2022

Etter en grundig evaluering av de mottatte søknadene, har Bymiljøetaten gitt Voi, Ryde og Bolt tillatelse til utleie av el-løperhjul i perioden fra 1. juni 2022 til 1. april 2024.

Bergen kommune ved Bymiljøetaten kunngjorde 5. april 2022 muligheten for å søke om tillatelse til utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen. I henhold til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen kommune, gis det tillatelse til inntil tre utleiere. 

Mottok åtte søknader 

Bymiljøetaten mottok åtte søknader innen søknadsfristen 3. mai. Etter en evaluering av søknadene er Bymiljøetaten kommet til at de tre aktørene som skal gis tillatelse til utleie er:

  • Voi Technology Norway AS
  • Ryde Technology AS
  • Bolt Services No AS 

– Basert på en rekke kriterier og grundige vurderinger, er det disse tre selskapene som kan vise til best rutiner, planer og verktøy for å oppnå gode fremkommelige og trygge offentlige rom, og en best mulig klima- og miljøvennlig drift, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen. 

Kriterier lagt til grunn 

Utvelgelsen er basert på kriteriene oppgitt i kunngjøringen, og søkerne er vurdert og rangert opp mot følgende hovedmål: 

  • Fremkommelige offentlige rom (vektet 40 %): Kvalitet på utleiers rutiner og virkemidler for å oppnå god parkeringspraksis, samt plan for hvordan utleier skal organisere fjerning, flytting og rydding av kjøretøy.
  • Trygge offentlige rom (vektet 30 %): Kvalitet på utleiers rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom, herunder hvordan selskapet ivaretar sikkerheten til både fører og tredjepersoner. 
  • Klima- og miljøvennlig drift (vektet 30 %): Bymiljøetaten har vurdert søkerens planer, rutiner og virkemidler for klima- og miljøvennlig drift, herunder levetid på kjøretøy og rutiner for håndtering av avfall/defekte kjøretøy og komponenter.

Alle søknadene er vurdert på grunnlag av den dokumentasjonen som søkerne har levert. Det har vært en omfattende prosess, og etatsdirektør Lise Reinertsen er glad for at nok en milepæl er nådd for utviklingen av mikromobilitet i Bergen. 

– El-løperhjul har blitt et populært fremkomstmiddel, men medfører også utfordringer for andre trafikanter og forvaltningen av byrommene. Med den nye forskriften som ble vedtatt av bystyret i vår, og tillatelsesordningen som trer i kraft 1. juni, vil det bli færre løperhjul i bykjernen og bedre konkurranseforhold for aktørene. Dette vil bidra til mer fremkommelige og trygge offentlige rom, forklarer Reinertsen.

– Vi har samtidig forståelse for at de aktørene som ikke nådde gjennom er skuffet i dag, og vi vil særlig takke deltakerne fra pilotprosjektet for et godt samarbeid i tiden som har gått. Både erfaringene og kunnskapen vi sitter igjen med har gitt oss svært gode forutsetninger for å stille de riktige kravene for tillatelsene, til det beste for innbyggerne og byen, understreker Reinertsen. 

Lars Ove Kvalbein, rådgiver for bærekraftig mobilitet i Bymiljøetaten, lars.ove.kvalbein@bergen.kommune.no, telefon 930 44 559

Tord Honne Holgernes, avdelingsleder for Forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten, tord.holgernes@bergen.kommune.no, telefon 926 52 869 

Pressetelefon Bymiljøetaten: 408 11 672