Gå tilbake til:
Du er her:

Barne- og familiehjelpens musikkterapitilbud er for både barn, ungdommer (0-18 år) og familier som opplever utfordringer i hverdagen.

Om tilbudet

Barne- og familiehjelpens musikkterapitilbud er for både barn, ungdommer (0-18 år) og familier som opplever utfordringer i hverdagen. I musikkterapi fokuserer vi på hvordan musikk kan brukes for å få det bedre i vanskelige livssituasjoner. Vi har fokus på mestring, kreativitet og å ha det gøy sammen. Dette er viktige element i en god psykiske helse og sunn utvikling.

Musikkterapi gis både som individuelle timer og gruppetilbud. Man trenger ikke være musikalsk eller kunne noe om musikk for å få et godt utbytte av musikkterapi. Musikkterapeuter har bred kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse, og en viktig del av musikkterapeutens kompetanse er å tilpasse musikkaktiviteter som passer for hver enkelt deltaker.

Hva er musikkterapi?

Barn og ungdom som deltar i musikkterapi gjør ofte ganske forskjellige ting. Litt eldre barn og ungdom liker ofte å lære seg litt musikk, skrive egne sanger eller spille sammen. Andre ønsker å improvisere eller lytte til musikk. Noen ønsker å snakke om livet sitt med musikkterapeuten, mens andre har bare fokus på musikk. Musikkterapeuter prøver alltid på å tilpasse innholdet til deltakerne og deres ønsker. Barn og unge som har vært med i musikkterapi forteller at det hjelper dem å føle gode følelser, få selvtillit og at det gir fine mellommenneskelige opplevelser.

For familier vil musikkterapi ofte handle om samspillet i familien. Foreldre kan få veiledning i å bruke musikk i hverdagen for å bedre samspillet med barnet, slik at familien kan få gode opplevelser sammen og for å komme nærmere hverandre.

Praksis og forskning
Praksis og forskning viser at musikkterapi kan hjelpe barn og unge som opplever depresjon, spiseforstyrrelser og angst. Det kan også være en god støtte for barn som står i vanskelige livssituasjoner, for eksempel ved skilsmisse, sykdom eller andre store utfordringer i familien.

Forskning viser at musikkterapi kan være relevant for barn og unge i autismespekteret, spesielt for å støtte sosial deltakelse. Det kan også være en måte å sikre et godt samspill mellom foreldre og barn, der dette av ulike grunner er vanskelig å etablere, for eksempel ved prematur fødsel, utviklingsforstyrrelser eller at foreldrene er i en vanskelig situasjon.

Kontakt oss

Tilbudet er for alle som bor i Bergen. Musikkterapeutene har lokaler på Barne- og familiehjelpen i Bergenhus og Årstad, og i Fana og Ytrebygda. Har du spørsmål eller ønsker musikkterapi kan du ta ringe, sende SMS eller e-post til:

Bergenhus og Årstad
telefon: 40 80 89 14  
e-post: bfh2@bergen.kommune.no

Fana og Ytrebygda
telefon: 40 80 89 39
e-post: bfh4@bergen.kommune.no