Psykologer i Barne- og familietjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende med gravide, barn og unges psykiske helse. Dette er et lavterskeltilbud, der målet er å hjelpe flest mulig tidligst mulig.

Barn- og familietjenesten har tilbud rettet mot gravide, foreldre/foresatte og barn og ungdom.  

Følgende tilbud finnes: Bergen sentrum, Bergen nord, Bergen sør, og i Bergen vest

 • Samtaler individuelt eller i grupper med gravide, foreldre/foresatte, barn og ungdommer og familier.
 • Samarbeid med andre instanser og faggrupper
 • Hjelp til videre henvisning ved behov for utredning eller lengre oppfølging.
   

Eksempler på tema:

 • Samspillsproblemer (for eksempel barneoppdragelse, konflikter, søvnproblemer, bleieavvenning)
 • Emosjonelle problemer hos barnet eller ungdommen (for eksempel sinne, tristhet, engstelse og utmattelse)
 • Barnets eller ungdommens følelser og tanker rundt alvorlige hendelser og livskriser (for eksempel foreldres samlivsbrudd, overgrep, dødsfall og mobbing)
 • Bekymringer for barnets eller ungdommens utvikling (for eksempel sosial fungering, spiseproblemer, rus, selvmordstanker og psykose)
 • Gravides vanskelige tanker og følelser i svangerskapet (for eksempel angst og depresjon)
 • Foreldres vanskelige tanker og følelser i barseltiden (for eksempel angst og depresjon)
 • Foreldres vansker som påvirker barnet (for eksempel parforhold og samlivsvansker, utvidet familie, rus og psykisk og somatisk helse)

Tilbud utover dette varierer fra bydel til bydel, snakk med din jordmor/helsesykepleier for mer informasjon. Psykologtjenesten er gratis.

Gravide og småbarnsforeldre

Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesykepleier for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte i ditt byområde.

Ungdommer og foreldre til skolebarn

Snakk med helsesykepleier på din skole eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom,  UNG Arena eller kontakt Barne- og familiehjelpen direkte