Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for gravide, barn, unge og familier. Tjenestene tilbyr helsefremmende og forebyggende oppfølging.  Dette omfatter faste konsultasjoner, barnevaksinering, helseopplysning og oppfølging ved behov.  

Helsestasjon 0–5 år er et gratis tilbud for gravide, barn og foreldre. 

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål i svangerskapet og om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevern. Helsestasjonen kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonstjenesten tar kontakt etter at du har født eller adoptert et barn, og avtaler tid for hjemmebesøk. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon til helsestasjonene

Helsestasjonene bruker helsenorge.no til å kommunisere med brukerne. Dette er en enkel og sikker måte å kommunisere på. Du logger deg på med elektronisk id som for eksempel bankid.

Via helsenorge.no kan du be om timeavtaler, avbestille avtaler og sende meldinger på en trygg og enkel måte. Her finner du også mye nyttig informasjon om egen helse og om tjenestene.

Dersom du ikke ønsker å benytte helsenorge.no,  kan du ta kontakt direkte med din helsestasjon. Hvis du ikke vet hvilken helsestasjon barnet ditt tilhører ut ifra adresse, kontakt hovedhelsestasjon i ditt byområde.

Her finner du oss:

Arna og Åsane:

Bergenhus og Årstad:

Fana og Ytrebygda:

Fyllingsdalen og Laksevåg:

For oppfølging av gravide: 

Jordmor og svangerskapskontroll.