Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for gravide, barn, unge og familier. Tjenestene tilbyr helsefremmende og forebyggende oppfølging.  Dette omfatter faste konsultasjoner, barnevaksinering, helseopplysning og oppfølging ved behov.  

Helsestasjon 0–5 år er et gratis tilbud for gravide, barn og foreldre. 

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål i svangerskapet og om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevern. Helsestasjonen kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonstjenesten tar kontakt etter at du har født eller adoptert et barn, og avtaler tid for hjemmebesøk. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år.

Nyinnflyttet barnefamilie? Finn din helsestasjon på nettsidene til Barne- og familietjenesten i din bydel eller i dette forhåndssøket.

Timeavtaler og skriftlig kommunikasjon skjer i dag på en sikker og enkel måte via HelseNorge.no.  

Helsestasjonene bruker helsenorge.no til å kommunisere med brukerne. Dette er en enkel og sikker måte å kommunisere på.

Via helsenorge.no kan du be om timeavtaler, avbestille avtaler og sende meldinger på en trygg og enkel måte. Her finner du også mye nyttig informasjon om egen helse og om tjenestene.

Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankid.

Dersom du ikke ønsker å benytte helsenorge.no,  kan du ta kontakt med nærmeste helsestasjon.  Hvis du ikke vet hvilken helsestasjon barnet ditt tilhører ut ifra adresse, kontakt hovedhelsestasjon i ditt byområde.

Første henvendelse for gravide må gjøres via telefon eller e-post. Les mer i beskrivelsen Jordmor og svangerskapskontroll.