Gå tilbake til:
Du er her:

“Trygg på to bein” er et fallforebyggende tilbud for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for fall. Formålet er at du skal kunne fungere best mulig, og få tilrettelagt boligen din for å forebygge fall.
 

Vi trener styrke og balanse i grupper på 8-10 personer, to ganger i uken i tre måneder. En fysioterapeut leder gruppene.

Deltakere i “Trygg på to bein” kan ved behov få tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut. Ergoterapeuten gir råd om hvordan du kan tilrettelegge  hjemmet ditt og gjøre dine daglige aktiviteter med redusert fallfare.

Tilbudet annonseres på Kommunetorget i januar og august.

Dersom du ønsker å delta, må du:

 • være motivert 
 • være redd for å falle / ha falt tidligere
 • kunne stå litt uten støtte
 • kunne delta hele kursperioden
 • være i stand til å ta imot instruksjon, svare på spørreskjema og selv organisere din hverdag. 

Gruppen er tilrettelagt for personer som ikke bruker ganghjelpemiddel.

Tilbudet annonseres på  Kommunetorget i januar og august, og der finner du kontaktinformasjon for å melde din interesse. Du kan også kontakte ergo- og fysioterapitjenesten i ditt byområde.

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Ergo- og fysioterapitjenesten nord og sentrum
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Ergo- og fysioterapitjenesten sør og vest

  Søker du om å delta i “Trygg på to bein”, trenger du en legeerklæring som anbefaler trening i gruppe. Din lege må ha gjort en vurdering av mulige årsaker til balanseproblemer og ustøhet. Denne vurderingen må være med i legeerklæringen.

 

Deltakere på “Trygg på to bein” betaler egenandel som ved behandling hos fysioterapeut. Når du har betalt over et visst beløp i egenandeler (egenandelstak),  får du frikort. Les mer om egenandelstak og frikort her.

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.