Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø.  Tilbudet er for deg som nylig har hatt et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer det samme som før. 

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for at du skal klare din hverdag i eget hjem og nærmiljø. Tilbudet er for deg som har hatt et nylig fall i funksjon, som gjør at du ikke klarer hverdagen din som tidligere. Målet er at du skal klare daglige gjøremål og aktiviteter som er viktige for deg.

Slik jobber vi

Et team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere begynner med å spørre deg hva som er viktige aktiviteter i ditt liv. Hva er det du ønsker å mestre? Sammen med deg jobber teamet mot dine mål.

Teamet kommer hjem til deg og bistår deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen.   Du jobber tett sammen med teamet i inntil fire uker, med evaluering av fremgang og justering av mål underveis. 

Er dette noe for deg eller en i familien?

Ta kontakt med Hverdagsrehabilitering i Bergen

Se video -  Liv fikk hjelp til å bo hjemme: 

 

 

Slik søker du

Dersom du mener hverdagsrehabilitering er noe for deg, kan du sende en søknad til vurderingskontoret i ditt byområde: 

En saksbehandler vurderer om hverdagsrehabilitering kan være til hjelp for deg, og treffer et begrunnet vedtak som du får tilsendt skriftlig.

Pris

Tjenesten er gratis.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester