Forsvaret

Bergen kommune har laget en informasjon som viser hvor veteraner og pårørende kan søke hjelp i vanskelige situasjoner. Du kan også få informasjonen i brosjyreform. Se siste tema.

Bergen kommune tilbyr psykisk helsehjelp i ulike tjenester. Les mer om hvilken hjelp du kan få i innbyggerhjelpen Psykiske helsetjenester i kommunen.

Hvis det er noe du synes er vanskelig – snakk med fastlegen din, så kan dere finne veien videre sammen. Fastlegen kan hjelpe deg direkte eller henvise deg videre til behandling i spesialisthelsetjenesten. Denne behandlingen kan skje ved det lokale distriktspsykiatriske senteret eller hos en privatpraktiserende psykolog.

Bergen kommunes hjelp til rusavhengige

Bergen kommune har flere tjeester og tilbud til rusavhengige. Les om tilbudene i innbyggerhjelpen Hjelp til rusavhengige.

Helse Bergens Avdeling for rusmedisin

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin (AFR) tar imot og behandler alle henvisninger til rus- og avhengighetsbehandling for Bergen kommune. Du må ha henvisning fra enten lege, psykolog, NAV sosialtjeneste eller barneverntjenesten.
For direkte kontakt - telefon 55 97 01 00.
Mer informasjon om tjenestene på nett.

Veterankontakten er primært kommunens kontaktperson opp mot veteranorganisasjonene og forsvaret. Veterankontakten kan også gi enkel rådgivning og formidle kontakt til aktuelle instanser i kommunen for veteraner som har behov for det.

Veterankontakt i Bergen kommune er spesialrådgiver Rune Tjøsvold

Kontaktinformasjon: 

Rune Tjøsvold
Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering

Telefon +47 90 83 40 45

Epost: Rune.Tjosvold@bergen.kommune.no

Kontoret er landsdekkende, har spesialkompetanse på veteransaker og gir bistand i enkeltsaker.
 

Du finner kontaktinformasjon her: Råd og veiledning for veteraner

Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste. Tilbudene er vist på forsvarets nettsider.

Blant annet:
Forsvarets grønne linje, et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS.
Tlf. 800 30 445.

Forsvarets “åpne dør” for veteranhenvendelser
Tlf. 800 85 000 (hverdager kl 8 - 15)

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk
Tlf. 23 09 79 30

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Bistår i oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål. 

Les mer på SIOPS nettsider
Siops-facebookside
Telefon: 22 69 56 50

NVIO -Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner.

En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien. Drives i samarbeid med NVIO og Mental Helse. 

Les mer på NVIO sine nettsider

Hjelpetelefon (i Bergen) 905 16 900 for veteran og familie.

Kameratstøttetelefonen 800 48 500
En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym.

Veteranenes Hus, Kronstad Hovedgård

Åpent hus hver tirsdag 10-14. Alle veteraner og familie er velkommen.

IntOps Bergen & omland – Opp og Ut

Les mer på deres nettsider

 

De fleste barn og familier til veteraner har det bra. Men enkelte kan oppleve mer stress i hverdagen når mor, far eller partner er - eller har vært i internasjonale oppdrag. Noen av kommunens hjelpetjenester har egne veterankontakter med god kompetanse på barn og familier som opplever belastninger i hverdager.

Veterankontakt PPT (grunnskole)

Christel Wolff

Veterankontakt Barne- og familiehjelpen

Lillian Brekke

Krisesenteret for Bergen og omegn

Krisesenteret for Bergen og omegn hjelper personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret er døgnåpent! 
Kontakt oss på telefon  55315050 

Finn mer informasjon i innbyggerhjelpen

Familievernkontor

Familievernet kan gi veteranfamilier et tilbud hvis det oppstår samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernets tilbud er gratis, og henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor:

  • Biskopshavn familievernkontor - dekker Arna, Åsane og Sandviken. Telefon 55 25 11 50.
  • Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning - dekker Bergenhus, Fyllingsdalen og Årstad. Telefon 55 31 05 42.
  • Bergen og omland familiekontor - dekker Fana, Ytrebygda og Laksevåg. Tlf. 466 19 140.

Les mer på Bufdir sine sider

Nyttige brosjyrer til nedlasting

Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er kommunens tilbud til mennesker i akutte livskriser, for eksempel alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd. Vi kan formidle kontakt til kommunens kriseteam ved alvorlige hendelser. 

Telefon: 55 56 87 54
Følg lenken for mer informasjon

Mental helse - hjelpetelefon

Gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
Telefon: 116 123 
(fra utlandet: +47 911 16 123)

Kirkens SOS

Kirkens SOS er en landsdekkende, døgnåpen krisetelefontjeneste. Nødnummeret uansett hvor du bor i landet er:
22 40 00 40.
Kirkens SOS tilbyr krisetjenester gjennom flere kanaler. 

Les mer på nettiden til Kirkens SOS

 

Alternativ til vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Kontoret i Bergen gir tilbud til hele familien. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen.
Ring direkte til ATV på 55 60 31 99.

Les mer på Din utvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

NAV vil gi hjelp og veiledning i forhold til arbeid, økonomi, og den enkeltes livssituasjon og problemer knyttet til psykisk og fysisk helse. Kontakt ditt lokale NAV kontor.

I innbyggerhjelpen NAV sosialtjeneste  finner du blant annet oversikt over NAV kontor i Bergen kommune.