Gå tilbake til:
Du er her:
Forsvaret

Bergen kommune har laget en informasjon som viser hvor veteraner og pårørende kan søke hjelp i vanskelige situasjoner. Du kan også få informasjonen i brosjyreform. Se siste tema.

Du kan ta direkte kontakt med avdeling for psykisk helse i din bydel for råd og veiledning eller du kan kontakte fastlegen din.

Fastlegen kan hjelpe deg direkte eller henvise deg videre til behandling i spesialisthelsetjenesten. Denne behandlingen kan skje ved det lokale distriktspsykiatriske senteret eller hos en privatpraktiserende psykolog.

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin (AFR) tar imot og behandler alle henvisninger til rus- og avhengighetsbehandling for Bergen kommune. Du må ha henvisning fra enten lege, psykolog, sosialtjeneste eller barneverntjenesten.
For direkte kontakt - telefon 55 97 01 00.
Mer informasjon om tjenestene på nett.

Veterankontakten er primært kommunens kontaktperson opp mot veteranorganisasjonene og forsvaret. Veterankontakten kan også gi enkel rådgivning og formidle kontakt til aktuelle instanser i kommunen for veteraner som har behov for det.

Veterankontakt i Bergen kommune er spesialrådgiver Rune Tjøsvold

Kontaktinformasjon: 

Rune Tjøsvold
Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering

Telefon +47 90 83 40 45

Epost: Rune.Tjosvold@bergen.kommune.no

Kontoret er landsdekkende, har spesialkompetanse på veteransaker og gir bistand i enkeltsaker.
 

Du finner kontaktinformasjon i denne lenken: Råd og veiledning for veteraner - nav.no 

Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste. Tilbudene er vist på forsvarets nettsider: https://forsvaret.no/veteraner

Blant annet:
Forsvarets grønne linje, et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS.
Tlf. 800 30 445.

Forsvarets “åpne dør” for veteranhenvendelser
Tlf. 800 85 000 (hverdager kl 8 - 15)

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk
Tlf. 23 09 79 30

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.
Bistår i oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål. Lenke til Siops-facebookside.
Telefon: 22 69 56 50

NVIO -Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner.
En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien. Drives i samarbeid med NVIO og Mental Helse. Lenke til nettside.
Hjelpetelefon (i Bergen) 905 16 900 for veteran og familie.
Kameratstøttetelefonen 800 48 500
En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym.

Veteranenes Hus, Kronstad Hovedgård.
Åpent hus hver tirsdag 10-14. Alle veteraner og familie er velkommen.

Familievernet kan gi veteranfamilier et tilbud hvis det oppstår samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernets tilbud er gratis, og henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor:

  • Biskopshavn familievernkontor - dekker Arna, Åsane og Sandviken. Telefon 55 25 11 50.
  • Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning - dekker Bergenhus, Fyllingsdalen og Årstad. Telefon 55 31 05 42.
  • Bergen og omland familiekontor - dekker Fana, Ytrebygda og Laksevåg. Tlf. 466 19 140.

Du finner mer informasjon på nettet: www.bufdir.no/Familie/

Kirkens SOS er en landsdekkende, døgnåpen krisetelefontjeneste. Nødnummeret uansett hvor du bor i landet er:
22 40 00 40.
Kirkens SOS tilbyr krisetjenester gjennom flere kanaler. For mer informasjon se: www.kirkens-sos.no/

Brosjyrer:

Trykkede brosjyrer kan bestilles.  Kontakt  Spesialrådgiver Rune Tjøsvold på telefon +47 90 83 40 45 eller e-post: Rune.Tjosvold@bergen.kommune.no

Veteranplan:

 

Alternativ til vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Kontoret i Bergen gir tilbud til hele familien. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen.
Ring direkte til ATV på 55 60 31 99.
For mer informasjon.

NAV vil gi hjelp og veiledning i forhold til arbeid, økonomi, og den enkeltes livssituasjon og problemer knyttet til psykisk og fysisk helse. Kontakt ditt lokale NAV kontor.

Her er lenke til innbyggerhjelpen NAV sosialtjeneste med blant annet oversikt over NAV kontor i Bergen kommune.