Gå tilbake til:
Du er her:
MO-senteret Gyldenpris

Mottaks- og omsorgssenteret, MO-senteret Gyldenpris er et tilbud til rusmiddelavhengige hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken. 

Dagavdelingen (reduserte tjenester)

Tilbud

På grunn av COVID-19 epidemien vil det være begrensninger for antall personer inne i lokalet til dagavdelingen. 

MO-sentret har tilbud som skal motivere brukerne til bedre rusmestring samt gi lindrende og nødvendig helsehjelp.

  • Senteret har matservering. Timeavtale er ikke nødvendig.
  • Senteret har personale med helse- og sosialfaglig bakgrunn og bred erfaring med rusavhengige.
  • Hjelp, råd og veiledning: brukeren kan få hjelp til kontakt med hjelpeapparatet, som for eksempel andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten.

For oppdatert informasjon om tilbudet følge oss på Facebook

 

Uteplassen
I mangel på egnet uteareal for brukerne av MO-senteret er det bygget et nytt uteområde.
Bilde: Kari Ingvaldsen

 

Brukerrom ( begrenset kapasitet)

Brukerrommet er et tilbud til personer over 18 år som injiserer og inhalerer rusmidler. Brukerrommet skal gi en trygg og hygienisk ramme for injisering.

Les mer om brukerrommet her.

 

Tverrfaglig overdoseteam

Tverrfaglig overdoseteam:

Tverrfaglig overdoseteam vil ha redusert tjenestetilbud fremover. Tjenestemottakere som har høy overdosefare vil bli prioritert.

Tverrfaglig overdoseteam er et ambulerende team som gir hjelp og veiledning til deg som er i særlig risiko for overdoser. 

Les mer om Tverrfaglig overdoseteam her

Kontaktinformasjon og åpningstider

E-post: MoSenteret.Gyldenpris@bergen.kommune.no

Telefon: 53033590

Åpningstider - OBS: se sommertider øverst 
Dagavdelingen
 er åpent 7 dager i uken. Åpningstidene er mandag til søndag 09.00-13.30 og 15.00-20.30.

Brukerrommet er åpent 7 dager i uken fra 08:00-21:45.

Du finner adresse og kartvisning til MO-senteret på denne siden.