MO-senteret Gyldenpris

Mottaks- og oppfølgingssenteret tilbyr rusmiddelavhengige over 18 år hjelp  til en bedret livssituasjon gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken. Enheten består av Dagavdeling, Brukerrom og Tverrfaglig Overdoseteam. Tjenestene er gratis, og uten timeavtale.

 

Dagavdelingen ved MO-Gyldenpris gir følgende tjenester:

 • Matservering. 
 • Helse- og sosialfaglig råd, veiledning og oppfølgning.
 • Helserom. 
 • Utdeling og retur av brukerutstyr.
 • Oppmøte for deltakelse i arbeidstrening via ALF.
 • Sosialt møtested.

For oppdatert informasjon om tilbudet følge oss på Facebook

 

 

 

Brukerrommet leverer følgende tjenester:

 • Et tilbud for personer som har fylt 18 år, med langvarig narkotikaavhengighet og med en helseskadelig injeksjonspraksis. 
 • Her kan personer  injiserer og inhalerer narkotiske stoffer.
 • Råd for injeksjonspraksis og mer skånsomme inntaks måter.
 • Hygienisk ramme for injisering.
 • Les mer om brukerrommet her.

 

Tverrfaglig overdoseteam:

 • Fokus på personer som er i risiko -eller har overlevd en overdose.
 • Helse- og sosialfaglig ambulant oppfølgning.
 • Bidra til samtidige og koordinerte tjenester for målgruppen.
 • Veiledning og støtte til pårørende.

Les mer om Tverrfaglig overdoseteam her

E-post: MoSenteret.Gyldenpris@bergen.kommune.no

Telefon: 53033590

Åpningstider:
Dagavdelingen 

Mandag til fredag: 09.00-13.30 og 15.00-20.30.

Lørdag og søndag: Kl. 11.30-17.00.

 

Brukerrommet 

Mandag til fredag: 08:00-14.00 og 15.00-20.30.

Lørdag og søndag: 11.00.-17.00

 

Tverrfaglig overdoseteam er tilgjengelig:

Mandag til fredag: kl. 08.00 -21.30.

Lørdag og søndag: 10.30.- 18.00.

 

Du finner adresse og kartvisning til MO-senteret på denne siden.