Gå tilbake til:
Du er her:
MO-senteret Gyldenpris

Mottaks- og omsorgssenteret, MO-senteret Strax-huset er et tilbud til rusmiddelavhengige hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken. MO-senteret har fire avdelinger.

Dagavdelingen (reduserte tjenester)

Tilbud

På grunn av COVID-19 epidemien vil det være begrensninger for antall personer inne i lokalet til dagavdelingen. 

MO-sentret har tilbud som skal motivere brukerne til bedre rusmestring samt gi lindrende og nødvendig helsehjelp.

  • Senteret har matservering. Timeavtale er ikke nødvendig.
  • Senteret har personale med helse- og sosialfaglig bakgrunn og bred erfaring med rusavhengige.
  • Hjelp, råd og veiledning: brukeren kan få hjelp til kontakt med hjelpeapparatet, som for eksempel andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten.

For oppdatert informasjon om tilbudet følge oss på Facebook

 

Uteplassen
I mangel på egnet uteareal for brukerne av MO-senteret er det bygget et nytt uteområde.
Bilde: Kari Ingvaldsen

 

Brukerrom (stengt inntil videre)

Brukerrommet er et tilbud til personer over 18 år som injiserer rusmidler. Brukerrommet skal gi en trygg og hygienisk ramme for injisering.

Les mer om brukerrommet her.

 

Natthjem for rusavhengige (stengt inntil videre)

Natthjemmet har åpent 7 netter i uken med 6 sengeplasser. I tillegg er det en reservert plass til overdosert person etter vurdering av AMK/ Bergen Legevakt.

Les mer om natthjemmet her.

Tverrfaglig overdoseteam

Tverrfaglig overdoseteam:

Tverrfaglig overdoseteam vil ha redusert tjenestetilbud fremover. Tjenestemottakere som har høy overdosefare vil bli prioritert.

Tverrfaglig overdoseteam er et ambulerende team som gir hjelp og veiledning til deg som er i særlig risiko for overdoser. 

Les mer om Tverrfaglig overdoseteam her

Kontaktinformasjon og åpningstider

E-post: Strax-huset@bergen.kommune.no

Telefon: 53033590

Åpningstider: 
Dagavdelingen
 er åpent 7 dager i uken. Åpningstidene er mandag til søndag 09.00-13.30 og 15.00-20.30.

Natthjemmet er midlertidig stengt. Vanligvis åpent fra kl. 21.00 til 08.00. Siste inntak kl. 23.

Brukerrommet er åpent 7 dager i uken fra 08:00-21:45.