Gå tilbake til:
Du er her:
Fra Kraftverk, utgave 59

Bergen kommune tilrettelegger kunst- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager. Vi etterspør ikke diagnoser og tilbyr ikke terapi, men har fokus på «det friske», på deltakernes interesser, ressurser og talent. 

Deltakere definerer seg selv inn i målgruppen.

 


 

 

 

Tidsskriftet kraftverk

 • Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling som kommer ut to ganger i året, en nettutgave og en papirutgave. Det er Bergen kommune som utgir tidsskriftet.
 • Kraftverk vil gi stemme til uetablerte skrivere som er eller har vært psykisk syke, og som ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk
 • Alle uetablerte skrivere som definerer seg inn i målgruppen kan levere tekster til vurdering for utgivelse i Kraftverk. Tekstene skal ikke ha vært publisert offentlig tidligere, hverken trykt eller digitalt.

 • Kraftverk mottar mellom 150 og 200 tekster til hver utgivelse, og rundt 30 av disse blir antatt og publisert. Tekstene vurderes av redaktør Fanny Holmin, og en redaksjon som består av skribentene og forfatterne Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

 • Hver utgivelse av Kraftverk feires med et åpent lanseringsarrangement. Der deltar skrivere med opplesing, foredragsholdere om ulike litterære tema, og gjesteartister.

 • Les mer om Kraftverk og hvordan du kan sende inn dine tekster her.

KKPH Nettgalleri

KKPH nettgalleri er et digitalt galleri på nettsiden kkph.no. Det driftes av Bergen kommune, ved Enhet for kulturformidling og deltakelse.

Målgruppen for nettgalleritilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du søker om utstillingsplass, har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kuratorer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Antall årlige utstillinger vil variere, alt etter hvorvidt det legges opp til separatutstillinger eller fellesutstillinger i samarbeid med andre aktører innen feltet kunst/kultur og psykisk helse.

Hvem som får utstillingsplass i KKPH nettgalleri blir bestemt av kurator og gallerist i samråd med kunstnerisk råd.

Her finner du informasjon om hvordan du søke utstillingsplass: KKPH/Visuelle uttrykk

Tankerom

 • I kursrekken Tankerom kan man delta på kurs med profesjonelle kunstnere innen ulike kunstarter, teknikker og uttrykk. Deltakerne arbeider og undervises i mindre grupper i kunstnernes verksteder eller musikernes studio.
 • Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  melder deg på våre kurs,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

 • Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i uken, over 6 til 10 uker. Kursavgift varierer. Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften.

 • Les mer om Tankerom på kkph.no

Den kulturelle lykkepillen, DKL

 • Den kulturelle lykkepillen (DKL) er et program som tilbyr et mangfoldig kulturtilbud til aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Vi arrangerer jevnlig kurs, konserter eller forestillinger på treffstedene.
 • Tilbudet innen DKL retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor aktivitetshusene.
 • Kontaktinformasjon finner du på kkph.no

MOT 82 - MusikkOppfølgingsTilbud

Åpen musikkafé 

MusikkOppfølgingsTilbud MOT82
MusikkOppfølgingsTilbud MOT82
Bilde: Unsplash.com
 • Sted: U82-huset i Myrdalskogen 39 (like ved Åsane terminal)
 • Tid: Fredager kl. 12.30-14.00
 • MOT82 er et oppfølgingstilbud for mennesker med psykiske utfordringer. De som har fått tilbud om musikkterapi i behandling får med MOT82 mulighet til å fortsette i et musikktilbud innenfor trygge rammer, enten sammen med musikkterapeut eller sammen med andre deltakere. 
 • Det tilbys individuelle timer og gruppetilbud med aktiviteter som
  låtskriving, sang, instrumentopplæring, musikklytting,
  improvisasjon og samspill. 
 • Deltakere kan også få informasjon om eksisterende kulturtilbud i Åsane og hjelp til å benytte seg av disse. Dette kan for eksempel være å delta i kor, korps, teaterlag, band, gå på konserter, arrangere konserter, spille konserter eller delta i brukerstyrte band på U82-huset. 
 • MOT82 disponerer øvingslokaler til deltakerne. 
 • Tilbudet er gratis, og er hovedsakelig for mennesker med tilknytning til Åsane bydel. 
 • Det samarbeides tett med Bjørgvin DPS, Arna og Åsane kulturkontor og Åsane frivilligsentral.
 • MOT82 ledes av musikkterapeut Elin Sofye Rabbevåg
  Send epost
  Telefon: 408 19 955
   

Tilrettelagte møteplasser for ungdom

Elisabeth Torstuen og Marte Halås er begge ansatte ved åpen møteplass i Fana.
Elisabeth Torstuen og Marte Halås er begge ansatte ved åpen møteplass i Fana.
Bilde: Bergen kommune

Ungdom i alderen 13-20 år som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

Ungdom som ønsker å delta i tilbudene trenger ikke å ha en diagnose, men må meldes på via fagperson i Barnevern, OT/PPT, Etat for psykisk helse, Helsesykepleier, eller annet.

Hva er tilrettelagte møteplasser?

 • Et lavterskeltilbud med fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
 • Formidling: Sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard
 • Mulighet for individuell oppfølging før en evt. melder seg på
 • Høy voksentetthet og rom for samtale i trygge omgivelser
 • Sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt
 • Performance-trening på øvinger og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret o.a.
 • En mestrings – og deltakingsarena som kan fungere som brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære kulturtilbud for ungdom

Her finner du tilrettelagte møteplasser for ungdom:

Fana

Loddefjord

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Bergen kommunes tilbud innen kunst, kultur og psykisk helse?

 • Send e-post til KKPH@bergen.kommune.no, og motta informasjon om aktuelle kurs og kulturtilbud. All informasjon blir sendt som blindkopi (din e-postadresse vil kun være synlig for KKPH).

 • Tilbudene er i regi av Bergen kommune, ulike aktivitetshus i Bergen og andre samarbeidspartnere.
 • Følg med på KKPH.no og Facebook/KKPH Bergen

 

 

Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Bergen har som eneste kommune i Norge en helhetlig plan for kunst- og kulturtilbud til målgruppen mennesker med psykiske helseplager. 

Målet er å gi mennesker med psykiske helseplager mulighet til å oppleve Bergens mangfoldige kulturliv, og til selv å være aktive deltakere i skapende prosesser.

- Universell utforming er ikke bare å bygge ned fysiske barrierer, men handler også om å legge til rette for sosial inkludering og å unngå sosial utestenging. Alle, uavhengig av utgangspunkt, skal ha mulighet til å delta aktivt i samfunnet. Vi vil derfor sørge for at kommunen også kan tilby tilrettelagte kunst- og kulturtilbud til de som har behov for det, uttalte Harald Victor Hove (kulturbyråd) og Christine B. Meyer (helsebyråd) da planen ble lansert.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse 2010-2014 prolongeres. Du kan lese hele planen her: Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.