Gå tilbake til:
Du er her:
Fra Kraftverk, utgave 59

Status for kulturtilbud og -tjenester i koronaperioden

Flere tilbud holder fortsatt stengt, mens andre åpner gradvis. Se oversikt her

Bergen kommune tilrettelegger kunst- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager. Vi etterspør ikke diagnoser og tilbyr ikke terapi, men har fokus på "det friske", på deltakernes interesser, ressurser og talent.  Deltakere definerer seg selv inn i målgruppen.        

Kurstilbud Tankerom

 • I kursrekken Tankerom kan man delta på kurs med profesjonelle kunstnere innen ulike kunstarter, teknikker og uttrykk. Deltakerne arbeider og undervises i mindre grupper i kunstnernes verksteder eller musikernes studio.
 • Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  melder deg på våre kurs,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

 • Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i uken, over 6 til 10 uker. Kursavgift varierer. Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften.

 • Les mer og se kurstilbud her. 

Tilrettelagte møteplasser for ungdom

Elisabeth og Marte tar imot deg på tilbudene vi har på Fana kulturhus.
Elisabeth og Marte tar imot deg på tilbudene vi har på Fana kulturhus.
Bilde: Bergen kommune

Ungdom i alderen 13-20 år som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

Ungdom som ønsker å delta i tilbudene trenger ikke å ha en diagnose, men må meldes på via fagperson i Barnevern, OT/PPT, Etat for psykisk helse, Helsesykepleier, eller annet.

Hva er tilrettelagte møteplasser?

 • Et lavterskeltilbud med fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
 • Formidling: Sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard
 • Mulighet for individuell oppfølging før en evt. melder seg på
 • Høy voksentetthet og rom for samtale i trygge omgivelser
 • Sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt
 • Performance-trening på øvinger og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret o.a.
 • En mestrings – og deltakingsarena som kan fungere som brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære kulturtilbud for ungdom

Her finner du tilrettelagte møteplasser for ungdom:

Fana

Loddefjord

 • Tilrettelagt møteplass ledet av musikkterapeut
 • Sted: Elvetun ungdomshus, Elvetun 21
 • Tid: mandag og onsdag kl. 17.00-19.30
 • Kontakt for informasjon/påmelding:


  Henrik Tønseth Skauge henrik.skauge@bergen.kommune.no tlf. 451 09 747
   

 

MOT 82 - musikkoppfølgingstilbud

Hva er det?

MOT82 er et oppfølgingstilbud for mennesker med psykiske utfordringer. Du som har fått tilbud om musikkterapi i behandling, får med MOT82 mulighet til å fortsette i et musikktilbud innenfor trygge rammer. Tilbudet kan også være for deg som ikke har vært i behandling, men som definerer deg selv inn i målgruppen.

Vi tilbyr individuelle timer  og  gruppetilbud. Vi har aktiviteter som låtskriving, sang, instrumentopplæring, musikklytting, improvisasjon og samspill.

Vi disponerer også øvingslokaler og studio som du selv kan booke.

MOT82 skal være en inngangsport til deltakelse i ordinære musikk og kulturaktiviteter i lokalsamfunnet.

Det arrangeres  jevnlig konserter, der du får mulighet til å opptre på scene, om du har en drøm om det.

Praktisk info

 • Du finner oss i U82-huset, Myrdalsskogen 39b (inngang fra Hesthaugen), Åsane.  
 • Tilbudet er gratis, og primært for voksne over 18 år.
 • Aktivitetene foregår hovedsaklig på dagtid.

Høres dette ut som noe som passer for deg? Ta kontakt med musikkterapeut Elin Sofye Rabbevåg  for mer informasjon: elin.rabbevag@bergen.kommune.no, tlf.: 408 19 955

Pøbelscenen

Hva er det?

Pøbelscenen  er arrangementer der nye artister og band får sceneerfaring.  Første del av arrangementet er  en konsert med  innøvde innslag fra påmeldte deltakere. Etterpå er det åpen scene og jam. 

Pøbelscenen er et sted for mangfold – både når det gjelder mennesker og musikk-/kunstsjangre. Det er et varmt, trygt og inkluderende musikkmiljø som også åpner for nettverksbygging. 

Besøk gjerne Facebook-siden vår  for mer info om kommende arrangementer og annet. 

Kontakt og påmelding

Elisabeth Torstuen leder tilbudet. Ta kontakt om du ønsker å melde deg på med et innslag, eller lurer på noe. 

 

Elisabeth, som leder tilbudet
Elisabeth leder tilbudet Pøbelscenen
 

 

Tidsskriftet Kraftverk

 • Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling som kommer ut to ganger i året, en nettutgave og en papirutgave. Det er Bergen kommune som utgir tidsskriftet.
 • Kraftverk vil gi stemme til uetablerte skrivere som er eller har vært psykisk syke, og som ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk
 • Alle uetablerte skrivere som definerer seg inn i målgruppen kan levere tekster til vurdering for utgivelse i Kraftverk. Tekstene skal ikke ha vært publisert offentlig tidligere, hverken trykt eller digitalt.

 • Kraftverk mottar mellom 150 og 200 tekster til hver utgivelse, og rundt 30 av disse blir antatt og publisert. Tekstene vurderes av redaktør Fanny Holmin, og en redaksjon som består av skribentene og forfatterne Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

 • Hver utgivelse av Kraftverk feires med et åpent lanseringsarrangement. Der deltar skrivere med opplesing, foredragsholdere om ulike litterære tema, og gjesteartister.

 • Les mer om Kraftverk og hvordan du kan sende inn dine tekster her.

KKPH Nettgalleri

KKPH nettgalleri er et digitalt galleri på nettsiden kkph.no. Det driftes av Bergen kommune, ved Enhet for kulturformidling og deltakelse.

Målgruppen for nettgalleritilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du søker om utstillingsplass, har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kuratorer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Antall årlige utstillinger vil variere, alt etter hvorvidt det legges opp til separatutstillinger eller fellesutstillinger i samarbeid med andre aktører innen feltet kunst/kultur og psykisk helse.

Hvem som får utstillingsplass i KKPH nettgalleri blir bestemt av kurator og gallerist i samråd med kunstnerisk råd.

Her finner du informasjon om hvordan du søke utstillingsplass: KKPH/Visuelle uttrykk

Den kulturelle lykkepillen, DKL

 • Den kulturelle lykkepillen (DKL) er et program som tilbyr et mangfoldig kulturtilbud til aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Vi arrangerer jevnlig kurs, konserter eller forestillinger på treffstedene.
 • Tilbudet innen DKL retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor aktivitetshusene.
 • Kontaktinformasjon finner du på kkph.no

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Bergen kommunes tilbud innen kunst, kultur og psykisk helse?

 • Send e-post til KKPH@bergen.kommune.no, og motta informasjon om aktuelle kurs og kulturtilbud. All informasjon blir sendt som blindkopi (din e-postadresse vil kun være synlig for KKPH).

 • Tilbudene er i regi av Bergen kommune, ulike aktivitetshus i Bergen og andre samarbeidspartnere.
 • Følg med på KKPH.no og Facebook/KKPH Bergen

 

 

Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Bergen har som eneste kommune i Norge en helhetlig plan for kunst- og kulturtilbud til målgruppen mennesker med psykiske helseplager. 

Målet er å gi mennesker med psykiske helseplager mulighet til å oppleve Bergens mangfoldige kulturliv, og til selv å være aktive deltakere i skapende prosesser.

- Universell utforming er ikke bare å bygge ned fysiske barrierer, men handler også om å legge til rette for sosial inkludering og å unngå sosial utestenging. Alle, uavhengig av utgangspunkt, skal ha mulighet til å delta aktivt i samfunnet. Vi vil derfor sørge for at kommunen også kan tilby tilrettelagte kunst- og kulturtilbud til de som har behov for det, uttalte Harald Victor Hove (kulturbyråd) og Christine B. Meyer (helsebyråd) da planen ble lansert.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse 2010-2014 prolongeres. Du kan lese hele planen her: Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.