Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Øyvind Johannessen

Kulturskolen tilbyr undervisning i hip hop, klassisk ballett, jazzdans og moderne/samtidsdans. Kroppen er instrumentet og gjennom dansen utvikles koordinasjon, kreativitet, styrke, bevegelighet og musikalitet. Undervisningen er organisert i grupper og flere tilbud kan kombineres.
 

Nye grupper i moderne/samtidsdans for ungdom. Sted: Fyllingsdalen vgs.

Vi har nye grupper i moderne/samtidsdans, som foregår på Fyllingsdalen vgs . Lærer Lilian Bjertnes sin undervisning er basert på Nicolais/Louis-teknikken. Målet med undervisningen er at elevene utvikler en sterk og sunn kropp, et godt selvbilde og generell danseglede.

Moderne dans oppstod som en reaksjon på klassisk ballett tidlig på 1900-tallet. Man kan si at mens klassisk ballett søker å oppheve tyngdekraften, karakteriseres moderne dans og samtidsdans i stor grad av kontakten med underlaget. Dansen skulle ikke bare være vakker, men skulle kunne uttrykke hele mennesket. Samtidig kan man ofte i undervisning finne igjen en del av de samme tekniske elementene som i klassisk ballett og jazzdans. Det finnes en rekke stilarter og teknikker innen moderne dans og samtidsdans, og arbeid med improvisasjon og koreografi står sentralt i tillegg til øving av tekniske ferdigheter.

Onsdag – Fyllingsdalen videregående skole

  • for elever 14 - 20 år  kl. 17:00 – 18:30
  • gratis prøvedag onsdag 7. april. Det er bare å møte opp
  • OBS!
    Vi vil sette opp egen gruppe for ungdomsskoleelever, dersom nok søkere! Søk via vanlig søknadsskjema på kulturskolens nettsider

 

Hip hop

Vi tilbyr undervisning i hip hop for barn og ungdom fra skolealder. Undervisningen innbefatter teknikkøvelser, trinnkombinasjoner og innstudering av koreografi. Elevene får også jobbe kreativt og for de yngste gruppene vil lek med bevegelse være en av tilnærmingsmåtene. Forestillinger og visninger er en naturlig del av skoleåret.

Hip hop er en moderne danseform som blander ulike dansestiler. Jazzdans, street dance og breaking er blant dansestiler som gir elementer til denne danseformen. Danseformen kjennetegnes av tydelig rytme, og isolasjon av ulike kroppsdeler, men det finnes mange stilarter som har ulike kjennetegn. I tillegg til danseteknikk og grunnleggende trinn, får elevene muligheten til både å utvikle sine egne koreografier og til å jobbe med forestillinger. Vi har hip hop-undervisning i grupper etter nivå og alder.

Se oversikt over timeplan med grupper og undervisningssteder under fanen «Timeplan for danseundervisningen».

Klassisk ballett

Vi tilbyr klassisk ballett for barn og ungdom fra skolealder. Undervisningen innbefatter teknikkøvelser, trinnkombinasjoner og innstudering av koreografi. Elevene får også jobbe kreativt og for de yngste gruppene vil lek med bevegelse være en av tilnærmingsmåtene. Forestillinger og visninger er en naturlig del av skoleåret.

Klassisk ballett er en scenisk danseform som har røtter tilbake til de europeiske kongehusene på 14-, 15- og 1600-tallet. Balletten regnes som en grunnleggende teknikk og treningsform innen scenisk dans. Den klassiske balletten er satt sammen av et fastlagt trinnsystem og posisjoner som igjen danner grunnlaget for andre tekniske danseformer. Fagterminologien i klassisk ballett er hovedsakelig på fransk, som f.eks plié og pirouette. Ballett fokuserer på korrekt kroppsholdning og en velbalansert styrke i hele kroppen, samt bevegelighet, balanse og koordinasjon.

Se oversikt over timeplan med grupper og undervisningssteder under fanen «Timeplan for danseundervisningen».

Jazzdans

Vi tilbyr jazzdans for barn og ungdom fra 2.trinn. Undervisningen innbefatter teknikkøvelser, trinnkombinasjoner og innstudering av koreografi. Elevene får også jobbe kreativt og for de yngste gruppene vil lek med bevegelse være en av tilnærmingsmåtene. Forestillinger og visninger er en naturlig del av skoleåret.


Jazzdans er en scenisk dansestil, som i USA på 1900-tallet smeltet sammen klassisk ballett med den afro-amerikanske kulturens rytmikk og musikk. Jazzdans har vært mye brukt i revyer og musikaler, samt i musikkvideoer og show. Jazzdansen får hele tiden nye trender og kan derfor se radikalt annerledes ut i dag enn for eksempel 20 år siden.

I dag danser man ofte jazzdans til populærmusikk, men også andre musikkstiler blir brukt. Jazzdans kjennetegnes av tydelig rytme, energi, intrikate trinn og høye spark. Det er en teknisk stilart hvor det øves i typiske elementer som isolasjon, styrke, koordinasjon, dynamikk, bevegelighet, samt hurtige temposkift.

Se oversikt over timeplan med grupper og undervisningssteder under fanen «Timeplan for danseundervisningen».

Dans fordypning

Videre til innbyggerhjelpen Fordypningsfag i kulturskolen.

Merk!! Søknadsfristen til dans fordypning er utsatt til 1. april 2021.

Timeplan dans

Denne listen viser aktiviteter innenfor danseseksjonen for skoleåret
2020-2021, med forbehold om  endringer pga situasjonen rundt smittevern.

 

Mandag - Rådalslien skole. Lærer: Ann-Sofie Jonsson
- Jazzdans 1: 16.45 - 17.35
- Jazzdans 2: 17.40 - 18.30
- Jazzdans 3: 18.35 - 19.40
- Jazzdans 4: 19.45 - 21.15

Mandag - Bønes Arena. Lærer:  Connie Loftaas
- Klassisk ballett 1: 16.00 - 16.45
- Klassisk ballett 2: 16.45 - 17.45
- Klassisk ballett 3: 17.45 - 18.45
- Klassisk ballett 4 koreografi/visning: 18.45 - 20.15

Tirsdag - Rådalslien skole. Lærer: Brita Grov (vikar)
- Hip hop 1: 16.00-16.45
- Hip hop 2: 16.50-17.50

Onsdag - Bønes Arena. Lærer: Connie Loftaas
- Klassisk 1: 16.00 - 16.45
- Klassisk 2: 16.45 - 17.45
- Klassisk 4: 17.45 - 19.15
- Klassisk ballett tåspiss: 19.15 - 20.30

NYTT TILBUD!
Onsdag - Fyllingsdalen videregående skole.
Lærer: Lilian Maria Bjertnes
- Moderne/samtidsdans, 14 – 20 år kl. 17:00 – 18:30.
- OBS! Vi vil sette opp egen gruppe for ungdomsskoleelever, dersom nok søkere. Søk via vanlig søknadsskjema på kulturskolens nettsider.

Onsdag - Åsane kulturhus. Lærer: Lindis Haaland
- Hip hop 2: 16.00-17.00
- Hip hop 1: 17.00-18.00

Torsdag - Bønes Arena. Lærer: Connie Loftaas
- Jazzdans 1: 16.00 - 17.00
- Klassisk ballett 5: 17.00 - 18.30
- Jazzdans 2: 18.30 - 19.30
                              

Torsdag - Kjøkkelvik skole. Lærer: Lindis Haaland
- Hip hop 1: 16.00 - 16.45
- Hip hop 2: 16.50 - 17.50
- Hip hop 3: 18.00 - 19.00

Alderstrinn (dersom annet ikke er spesifisert):
Klassisk ballett: fra 1. trinn/6 år
Jazzdans: fra 2. trinn/7 år                            
Hip hop: fra 2. trinn/7 år

OBS! Vi ser elevmassens alders- og nivådeling an og grupperingene kan variere noe fra skoleår til skoleår ut fra hva som anses som hensiktsmessig organisering av gruppene.

Se egen fane for fordypningsfag innen dans.

Danseundervisning inngår også som en del av tilbudene Musikalfag og Kulturkarusell. Se egen info på  nettsider.

Selv om skoleåret er i gang, kan det være ledige plasser på dansegruppene. Se «Ledige plasser» for oppdatert informasjon.

Pris/egenandeler og reglement

Her er priser/egenandeler for kulturskolens tjenester.

Bindingstid og regler for utmelding finner du i reglementet.