Gå tilbake til:
Du er her:

Bergensskolen benytter seg av en rekke digitale verktøy i undervisningen. Fra høsten 2019 vil alle elever på ungdomstrinnet få sin egen digitale enhet.

Regler for bruk av Chromebook

I forbindelse med Plan for Smart oppvekst i Bergen er det vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal få tildelt sin egen digitale enhet fra høsten 2019.

Bergen kommune forventer en levetid for en Chromebook på minimum tre år, men vi bytter ikke ut enheter som fortsatt fungerer godt nok etter tre år. Chromebookene er skolens eiendom og skal leveres tilbake når eleven slutter på skolen.

Chromebook er elevens digitale enhet og ungdommene kan ta den med hjem alle helger, ferier og høytider, bortsett fra sommerferien. Da skal eleven levere den inn på skolen.

Det er tillatt å bruke Chromebooken privat, men da gjelder også ordensreglene med vedlegget «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr».

Lading av Chromebook 

Rådene for for lading av Chromebook er lik som ved mobiltelefoner og annet oppladbart elektronisk utstyr:

 • Skru av Chromebooken helt når den ikke er i bruk.
 • Lad kun Chromebooken når du er våken og til stede. 
 • Sørg for at maskinen ligger på et brannsikkert  underlag når du lader den. 
 • Ta ut støpselet fra stikkontakten når Chromebooken er ferdigladet.

Låneavtale mellom skole og elev

I stedet for en egen utlånsavtale for Chromebook er det er gjort tilføyinger i dokumentet «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr», som er et vedlegg til Ordensreglementet. Elever og foresatte skal skrive under på at dette er lest.

For elever på barne- og ungdomstrinnet

Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr.

 • Jeg skal ikke la andre få vite mitt passord. Kommer passordet mitt på avveie, skal jeg gi beskjed til en voksen med én gang. Jeg skal også lage meg et nytt passord.
 • Jeg skal ikke opptre anonymt på nettet.
 • Jeg skal ikke mobbe, skjelle ut eller fornærme andre på nettet. Jeg skal ikke publisere eller skrive innlegg på nettet med krenkende innhold.
 • Jeg skal ikke bestille varer av noen slag via skolens datautstyr.
 • Jeg skal ikke søke frem, skrive ut eller sette bokmerker på sider med pornografisk, rasistisk eller nazistisk eller på andre måter krenkende innhold av noe slag. Dersom nettsider med slikt innhold dukker opp på skjermen, skal jeg lukke disse nettsidene med én gang.
 • Jeg skal ikke lagre eller distribuere ulovlig innhold som pornografisk, rasistisk, nazistisk eller rettighetsbeskyttet materiale av noe slag via skolens nett eller internettbaserte tjenester.
 • Jeg skal ikke distribuere rettighetsbeskyttet materiale som mitt eget. Jeg skal alltid oppgi kilder hvis jeg bruker andre sine bilder, tekster, lydopptak og filmer.
 • Jeg vet at bergensskolen følger Datatilsynets regler om offentliggjøring av bilder på nett. Er jeg, som er med på bildet, under 15 år, skal jeg ha tillatelse hjemmefra.
 • Jeg er kjent med at ved mistanke om lovbrudd, kan klassens og min egen lagring på skolens datamaskiner og skytjenester, bli lest og eventuelt fjernet av rektor eller av den som rektor gir fullmakt. Jeg vet at all aktivitet i skolens datanettverk blir loggført og at data kan bli sporet tilbake til den enkelte som har produsert dataene.
 • Jeg skal ikke skade skolens digitale utstyr eller programvare. Jeg er forpliktet til å overholde skolens regler for håndtering og riktig bruk av digitalt utstyr. Får jeg alene, eller sammen med andre, ansvaret for slikt utstyr skal jeg ta vare på utstyret.
 • Jeg er kjent med og aksepterer at det alltid eksisterer en viss risiko for at data som blir lagret enten lokalt eller på nettet, kan komme på avveie og at jeg derfor ikke lagrer sensitive opplysninger.
 • Jeg godtar at skolens ledelse kan varsle mine foresatte dersom jeg ikke holder meg til skolens regler for bruk av skolens digitale utstyr og tjenester.
 • Jeg, og mine foresatte, er kjent med at det finnes nettsider som Du bestemmer der nettvett er beskrevet for min aldersgruppe.
 • Jeg aksepterer at dersom jeg ikke overholder disse reglene, kan jeg bli fratatt tilgang til skolens datamaskiner og internettbaserte tjenester i en periode.

Regler ved utlån av Chromebook

Dette gjelder kun elever på ungdomstrinnet fra og med høsten 2019. Chromebooken er registrert på elevene personlig, og de skal ikke låne den ut til andre.

 • Datautstyret skal, om ikke annet er avtalt, bli tatt med til skolen hver dag og hjem hver dag etter skoletid.
 • Eleven er ansvarlig for at datautstyret blir behandlet forsiktig og ikke blir utsatt for slag, fall og fuktighet.
 • Eleven sørger for at Chromebooken er fulladet når skoledagen tar til.
 • Chromebooken skal bli brukt til å lære slik voksne på skolen bestemmer, og ellers være plassert i sekken, skapet eller lukket på pulten.
 • Skolen kan når som helst be om å få tilbake Chromebooken av tekniske eller praktiske årsaker eller brudd på ordensreglementet. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake Chromebooken.
 • Skolen erstatter ikke tap av personlige data som er lagret på Chromebooken. Av sikkerhetsgrunner bør du lagre data  andre steder enn på maskinen. For eksempel på Min disk eller G-Drive.
 • Eleven kontakter en voksen på skolen dersom Chromebooken eller tilhørende utstyr blir skadet, ødelagt eller slutter å virke.
 • Eleven følger skolen sine regler for bruk av IKT-utstyr. Brudd på disse blir sett på som brudd på skolen sitt ordensreglement. Dette kan medføre inndragning av retten til bruk av Chromebooken eller erstatningsansvar. Se skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2. Skolen vurderer hver sak individuelt. Maksimal erstatning vil være 3.000 kroner.

Avtale med Google

Alle elever og lærere i grunnskolen i Bergen har fått en konto i tjenesten "G Suite for Education". Tjenesten er utviklet av Google  og vil blant annet gi elevene en skybasert kontorpakke.

Dette betyr at alt skjer i nettleseren og at tjenesten ikke skal være installert på noen datamaskiner. Du kan også benytte tjenesten fra andre enheter som nettbrett og mobiltelefoner. Tjenesten er tilpasset utdanningssektoren, gratis for skolene og den er reklamefri.

Reklamefri og personvernbeskyttet

G Suite for utdanning er reklamefri. Det betyr at når elevene er innlogget med sin bergensskolekonto vil de ikke motta reklame når de bruker tjenestene som inngår i løsningen (for eksempel Google-søk). 

Det er elevene, skolen og kommunen som eier alle data som er lagret, og det er gjort avtaler med Google som sikrer at disse ikke kan bli utlevert til tredjepart eller brukt av Google selv.  Bergen kommune har ​databehandleravtaler​ med Google som i detalj regulerer hvordan Google behandler data.

Det er utført risiko og sårbarhetsananalyse og utarbeidet dokumentasjon slik Datatilsynet krever for å sikre at elevenes personvern følger lovgivningen på området. Videre har Google engasjert uavhengige revisjonsfirma som reviderer at de overholder sine forpliktelser. 

Tilgjengelig hjemme og på skolen

Hensikten med å benytte skybaserte tjenester er tilgjengeligheten. Elever og lærere har tilgang både hjemme og på skolen, og enten de bruker PC, Chromebook, nettbrett eller mobiltelefon. Elevene skal på en enkel måte kunne jobbe alene, men også kunne dele og samarbeide med andre i skolearbeidet.

Kjernetjenestene i G Suite for Education som vi har tatt i bruk for elevene er:

 •  Google disk (lagringsområde)

 •  Google dokumenter (dokumentprogram som likner på Microsoft Word)

 •  Google regneark (som likner på Microsoft Excel)

 • Google presentasjoner (som likner på Microsoft Powerpoint)

 •  Google kalender

 •  Google kontakter og Google grupper

 •  Google Hangout, Chat og Meet (kommunikasjon i sanntid)

 •  Google søk (reklamefri)

 •  G-mail e-post hos bergensskolen.com

 •  Google Classroom (elevarbeid og samarbeid i klasserommet)

 •  Google nettsteder (intern publisering som kan deles mellom personer eller grupper innad i bergensskolen)

For å kunne benytte G Suite for Education (Google i undervisningen) må elevene logge seg på sin elevkonto xxnnn@bergensskolen.com som blir deres epost-adresse.

Brukeren må benytte en nettleser, fortrinnsvis Chrome for å ha tilgang til internett. Løsningen med G Suite for Education fungerer godt med Chromebook, nettbrett, mobiltelefon eller PC.

Flere fordeler

Flere elever kan for eksempel jobbe sammen i samme dokument samtidig både hjemmefra og på skolen i forbindelse med for eksempel gruppearbeid. Lærer kan følge med underveis og se hvem som jobber hvor i dokumentet og komme med kommentarer. Elevene trenger ikke lengre å huske å lagre fordi dokumenter blir lagret automatisk.

I G suite følger det også med en enkel læringsplattform hvor elevene kan samhandle med lærer og levere inn besvarelser elektronisk. Denne heter Google Classroom og er tatt i bruk i bergensskolen. Ved arbeid i G Suite hjemmefra trenger elevene et nettbrett, mobiletelefon eller datamaskin (PC eller Chromebook) med en oppdatert nettleser som er tilkoblet internett. Vi anbefaler en enhet med et godt tastatur for elevene når de skal skrive.

Det er mulig å benytte Microsoft Edge eller andre nettlesere, men vi anbefaler nettleseren Google Chrome. Den er gratis å laste ned på alle enheter. Eleven logger seg på med det brukernavnet og passordet de tidligere har fått fra skolen. Elevkontoene er administrert av Bergen kommune - ikke av Google. Dette betyr at glemt passord må bli nullstilt på skolen.

Feide og Itslearning

Itslearning er en nettbasert læringsplattform. Dette er elevene sitt system for kontakt med skolen, sine lærere og medelever. Skolene benytter Itslearning til innleveringer og vurderinger knyttet til den enkelte elev. Løsningen blir også brukt til kommunikasjon mellom elev og lærer. Alle skoleelever i Bergen kommune har en egen konto på Itslearning. Du logger deg på Itslearning via Feide.

Feide blir benyttet til sikker identifisering av elever og lærere. Det er nødvendig for å gi riktig tilgang til digitale ressurser og tjenester. Alle elever kan logge seg på «Min Feide» for å få informasjon om hvilke tjenester de har tilgang til.

Bergen kommune bruker tjenesten eFeide for å administrere elevenes kontoer. Tjenesten fungerer også som en selvbetjeningsside der elevene kan endre eget passord. Elevene kan i tillegg få hjelp av lærerne sine til å endre passordet.

Når elever slutter på skolen

Du har sikkert en del arbeid du vil ha med deg når du slutter på skolen. Filene må du selv laste ned før du slutter. Slik gjør du dette:

 

Gsuite (Google) for deg som har privat Google-konto

Dersom du har en privat Google-konto, i tillegg til den kontoen du bruker på skolen, kan du følge denne fremgangsmåten:

Du kan hente ut alle data fra din skole-konto på Gsuite her:

https://takeout.google.com/transfer?pli=1

 

Tre steg for å hente ut data:

 • Første steg: Legg inn Google-kontoen du ønsker å sende e-postene og Google Disk-filene din til
 • Andre steg: På den e-posten du fylte inn vil du motta en kode, som du må legge inn her.
 • Tredje steg: Her velger du om du vil overføre e-postene og Google Disk-filene dine  -  eller begge deler.

Til slutt trykker du på START OVERFØRING

Start overføringen
Start overføringen
Bilde: Trondheim kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gsuite (Google) for deg som ikke har privat Google-konto

Dersom du ikke har en privat Google-konto kan du bruke denne fremgangsmåten:

Gå hit:

https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1

Vi anbefaler å ta med disse
Vi anbefaler å ta med disse
Bilde: Google

 

Vi anbefaler å velge zip
Vi anbefaler å velge zip
Bilde: Trondheim kommune

 

Selve overføringen kan ta noe tid, men du vil motta en epost når jobben er ferdig.

 

itslearning

Inne i itslearning må man laste ned en og en fil man har lagret. Dette kan enten være i et fag i form av en innlevert besvarelse, eller det kan være filer som ligger i dine private filer:

Hente fil fra itslearning
Hente fil fra itslearning
Bilde: itslearning

 

Microsoft - OneDrive og H:\

Gå til OneDrive og marker de dokumentene du ønsker å lagre. Høyreklikk og velg "last ned"

OneDrive last ned
OneDrive last ned
Bilde: Bergen kommune

Klikk på filen som dukker opp nede til venstre på en Windows pc. 

Klikk på zip-filen
Klikk på zip-filen
Bilde: Bergen kommune

Velg "vis i mappe"

Du vil nå se mappen som zip-filen ligger lagret i. Du kan nå kopiere zip-filen over til en minnepenn.

Du har helt sikkert mange dokumenter liggende på H:\-området på Windows-pc'er. Dette kan også kopieres til en minnepenn. Da må du få lov å logge deg på en Windows-pc i elevnettet. Gå til H:\-disken og merk alt du vil lagre. Stikk inn minnepennen i pc'en og kopier alt innhold over der.

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.