Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt som viser boligsone 29

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan søke om parkeringstillatelse. Besøkende kan betale for parkering i app eller på parkeringsautomat.  

Boligsoneparkering er for deg som bor i en boligsone. Du søker om parkeringstillatelse i den sonen du bor i.

For å søke om boligsoneparkering er det to vilkår som må være oppfylt:

 • Du må ha folkeregistret adresse i boligsonen du søker om.
  Er du student eller pendler må du legge ved bekreftelse på husleieforholdet i boligsonen. Hvis du er student må du også legge ved studentbevis/betalt semesteravgift.
 • Du må ha bil som er registrert i ditt navn. Unntak kan innvilges om du har tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil.
 • I forbindelse med Bergen bystyres budsjettbehandling  for 2023, vedtok bystyret at boligsoneforskriften skal endres. Dette innebærer at det igjen vil være mulig å få tillatelse for  to biler per boenhet. Før dette formelt trer i kraft må forskriften endres. I en mellomperiode, fram til endret forskrift blir vedtatt, vil alle som søker om dispensasjon få innvilget søknad om to biler. Søknad sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no.

Når og hvor gjelder parkeringstillatelsen?

 

 • Parkeringstillatelsen betales forskuddsvis for sommerhalvåret (april-september) og/eller vinterhalvåret (oktober-mars).
Eksempel på skilt i boligsone.
Eksempel på skilt i boligsone.
Bilde:  
 • Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse. Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den sonen som er oppgitt i avtalen.
 • Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet kl. 08–23 på hverdager, og fra kl. 08–17 på lørdager. Den gjelder ikke på søndager, helligdager og offentlige fridager. NB! I boligsone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.
 • Parkeringstillatelsen gjelder ikke på parkometer- og automatplasser.

Motorsykkel og moped

Tohjuls motorsykler og mopeder kan stå gratis i boligsone 2–30 uten boligsonetillatelse. Sone 1 i sentrum er ikke regulert som en ordinær boligsone, men enkelte strekninger og gater har reserverte parkeringsplasser for beboere som har kjøpt boligsonekort for sone 1. Motorsykler og mopeder kan ikke stå på disse plassene. Det samme gjelder for enkelte andre områder som har reserverte parkeringsplasser for beboere utenfor boligsonene.

 

 

Du søker boligsoneparkering ved å fylle ut elektronisk skjema for parkeringstillatelse. Hvis du er ny kunde må du opprette brukerprofil, om du har parkeringstillatelse fra før logger du deg inn med din eksiterende brukerprofil. 

I søknaden fyller du ut hvilken boligsone du tilhører og registreringsnummer på bilen. Du må legge ved kopi av vognkort og legitimasjon, for eksempel førerkort.

Elektronisk parkeringstillatelse 

Boligsoneoblat er nå  erstattet av en elektronisk parkeringstillatelse knyttet opp mot bilens registreringsnummer. Bymiljøetaten kontrollerer tillatelsen ved å skanne registreringsnummeret på bilene.

Midlertidig bosatte

Er du student eller pendler? Da må du legge ved leiekontrakt, kvittering på betalt strøm/bredbånd/telefon eller lignende for å dokumentere boforholdet. Hvis du er student må du også legge ved studentbevis og kvittering på betalt semesteravgift. Pendlere må dokumentere arbeidsted i Bergen.

Firma

For å søke om parkeringstillatelse må firmaet være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Hvis firmaet ønsker å søke om parkeringstillatelse, må firmaet levere dokumentasjon som viser at firmaet har et reelt behov for parkeringstillatelse i sonen, samt dokumentasjon på at bilen er registrert på firmaet.

NB! Firma kan ikke kjøpe parkeringstillatelse for boligsone 1.

Hva er mitt ansvar som eier av en parkeringstillatelse?

 • Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse.
 • Det er ditt ansvar å påse at du har betalt, slik at det er gyldig til periodestart og at opplysninger du har oppgitt i søknaden er riktige.
 • I henhold til Vegtrafikkloven er det din plikt å følge med på skilting i gaten der du parkerer.
 • Om du har bil på verksted så må du ta kontakt med kundesenteret på           e-post. Annen parkeringsløsning må benyttes inntil du har mottatt en bekreftelse fra Bymiljøetaten om at lånebilen er registrert i vårt system.

E-post: boligsone@bergen.kommune.no

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du ringe Bymiljøetaten på tlf. 55 56 56 90. 

Boligsoneregulering gjelder fra kl. 08 til 23 mandag til fredag, og fra kl. 08 til 17 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. Innenfor disse tidspunktene kan du også som besøkende parkere i noen av boligsonene uten boligsoneavtale. Det er ulike regler for de ulike boligsonene:

 • I boligsone 1-7 er det kun beboere med en gyldig boligsoneavtale som kan parkere i de tidspunktene boligsonereguleringen gjelder. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle dager. Det er unntak for personer som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Andre kan parkere i p-hus eller ved parkometer/automatplass.
 • I boligsone 8-30 kan du parkere ved å betale med appen "Parkering i Bergen" eller betale på en automat som står plassert i boligsonen du befinner deg i. Betalingsplikten gjelder også for elbiler.
 • Mer detaljer om hvordan du betaler i de ulike boligsonene finner du i boligsonekartet.

NB! Appen heter "Parkering i Bergen", men vises som "P i Bergen" etter nedlasting. Dette er samme appen, kun en nødvendig forkortelse. 

Pris for gjesteparkering

Oversikt over priser og betaling for besøksparkering finner du i avsnittet under.

 

Se kart og utfyllende informasjon om de ulike boligsonene

Pris for boligsoneparkering

 

6-månedertillatelse:

 • Parkeringstillatelsen gjelder for seks måneder og fornyes innen 1. april og 1. oktober. Avgiften betales på forskudd. Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse.
 • For beboere i sone 1-8: bil nummer en koster kr 3 180,-, bil nummer to koster kr 4 770,-  
 • For beboere i sone 12-30: bil nummer en koster kr 2 400,-, bil nummer to koster kr 3 600,-  
 • For firma kr 8 700,-

Elbiler får 25 % rabatt for beboerparkering.

Fakturaoversikt:

Som innlogget i Parka har du full oversikt over alle fakturaene/betalingsanmodningene som vi har sendt ut:

 

Besøksparkering i sone 8–30:

Pris for besøksparkering i sone 8–30 er kr 22,- per time og kr 330,- per døgn. Elbiler får 25 % rabatt.

 Billett kjøpes i appen "P i Bergen" eller på parkeringsautomat i sonen. Automatene er plassert på følgende steder:

 • Sone 8: Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen
 • Sone 8: Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi
 • Sone 12: Gyldenprisveien og Bøhmergaten
 • Sone 16: Vis a vis Fløibanens stasjon i Fjellveien
 • Sone 16: I krysset Ole Irgens veg og Skansemyrsveien
 • (Det er ingen automat i sone 17)
 • Sone 18: I venstre del av snuplass for buss i Starefossveien
 • Sone 20: I krysset Stemmeveien og Bjørndalen ved Trafo-kiosk
 • Sone 21: I krysset Årstadgeilen og Fløenbakken
 • Sone 24: Søndre Skogveien
 • Sone 25: Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
 • Sone 26: St.Olavs vei ved Haukelandshallen
 • Sone 28: Foran Studentsamskipnaden sitt hus i Fridalsveien 22
 • Sone 29: Svaneviksveien ved nr. 1
 • Sone 30: Fridalsveien, Birkeveien og Fageråsveien

Hvilke tidspunkt gjelder boligsoneparkering? 

I boligsonene er det fra mandag til fredag avgift fra kl. 08.00 til kl. 23.00, og fra kl.08.00 til kl. 17.00 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.

Hva gjør jeg hvis jeg kjøper ny bil?

Ta kontakt med kundesenteret på e-post.                                                                      E-post: boligsone@bergen.kommune.no.

Kan jeg parkere med tilhenger i boligsonen?

For varehenger til person og varebil som ikke er påkoplet bil, kan parkereing i boligsone 2-30 betales via appen Parkering i Bergen. NB! Gjelder ikke campingvogn og båthenger. Tilhenger påkoplet bil med gyldig parkering i boligsone , følger bilens tillatelse.

Jeg har levert bilen på verksted og fått låne en bil, hva gjør jeg nå?

Send en e-post med registreringsnummer på din bil og lånebilen. Du må også oppgi navnet på bilverksted og hvor lenge du har lånebilen. Annen parkeringsløsning må benyttes inntil du har mottatt en bekreftelse fra Bymiljøetaten om at lånebilen er registrert i vårt system.                                      E-post: boligsone@bergen.kommune.no

Jeg har flyttet til en annen boligsone, hva gjør jeg nå?

Dersom du flytter innad eller til andre boligsoner skal Bymiljøetaten varsles snarest. Annen parkeringsløsning må benyttes inntil du har mottatt en bekreftelse fra Bymiljøetaten om at avtalen er oppdatert og gyldig i vårt system. Ved flytting ut av boligsoneordningen i Bergen, bortfaller avtalens gyldighet og Bymiljøetaten skal varsles snarest eller senest innen 8 dager.

Jeg har glemt brukernavnet/passordet for å logge meg inn i publikumsportalen, hva gjør jeg?

Skriv inn telefonnummer eller e-postadresse under «Glemt bruker-ID/PIN-kode». Du vil da få en e-post eller melding med ditt brukernavn og passord.

Kan jeg stanse i boligsone for av- eller pålessing?

Lovverket skiller mellom stans og parkering. Kortest mulig stans for av- eller pålessing er ikke en parkering, men en stans. Det betyr at dersom du for eksempel skal flytte, kan du stanse  i boligsoner og på strekninger som er regulert med "parkering forbudt" (skilt 372) mens det pågår av- eller pålessing.

Det er ikke noen begrensninger i tidsbruk, men stansen skal være kortest mulig, jf.Trafikkreglenes § 1.1.k. Det kan også stanses i boligsoner på samme premisser.

Må jeg ha parkeringstillatelse hvis jeg har motorsykkel? 

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. Unntaket for tohjulinger i boligsone gjelder ikke beboerplasser sone 1.

Når er parkeringstillatelsen gyldig?

Boligsoneavtalen er først gyldig når Bymiljøetaten har registrert innbetalingen. Betaler du i nettbank kan det ta 1 til 3 virkedager før vi har mottatt betalingen. Betaler du i publikumsportalen så er avtalen gydig umiddelbart. 

Hvordan sier jeg opp min parkeringstillatelse? 

Dersom du ønsker å si opp parkeringstillalatelsen så kan du sende en e-post til: boligsone@bergen.kommune.no

Vi refunderer for hele gjenstående måneder.

Er "Parkering i Bergen" og "P i Bergen" samme appen?

Ja, det er den samme appen. Etter nedlasting vil "P i Bergen" vises under appen, grunnet lengden på navnet. "P i Bergen" er en nødvendig forkortelse. 

Hvor kan jeg finne kopi av mine betalingsanmondninger og fakturaer?

De kan du finne på publikumsportalen

Vi anbefaler at du fyller ut elektronisk søknad for boligsonekort, men har også søknadsskjema tilgjengelig i papirutgave:

 

 

 

Ta kontakt med vårt kundesenter på e-post eller telefon for å si opp avtalen. E-post: boligsone@bergen.kommune.no. Telefon: 55 56 56 90

Vi refunderer for hele gjenstående måneder.

 

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
For å kunne behandle søknad om beboerparkering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 
 
Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Opplysningene vil lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.  

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.  
 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Boligsoneparkering, elektronisk søknadsskjema