Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Oversikt over kartlegginger, prøver og utviklingssamtaler

Her finner du oversikten over obligatoriske prøver og kartlegginger som finner sted gjennom skoleåret.

Notater/rundskriv

Her er det samlet noen relevante notater/rundskriv.

Kort om Alvøen skole

Alvøen skole har en historie som strekker seg langt tilbake i tid.