Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Skolens foreldreutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Skolemiljø- (SMU) og samarbeidsutvalget (SU)

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg og et samarbeidsutvalg. Her vil du finne informasjon og referat fra møter i SMU og SU.