Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Oppstart SFO 01.08.2022

Velkommen til nytt SFO år på Alvøen skole. SFO åpner mandag 01.08.2022 kl. 07.30.

Lokale vedtekter Alvøen SFO 2021-2022

Vedtektene for Alvøen skole SFO vedtas årlig i skolens samarbeidsutvalg.

Forestillinger for barnehagene Kladden, Kanutten og Godvik

Opplæringsloven §13-5 - Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen. Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning.