Gå tilbake til:
Du er her:
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Alvøen skole

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse.

Skolehelseteamet består av:
Skolelege Kåre Jørgensen som er på skolen onsdager i ulik uke 

Helsesykepleier Susanne Mjøs er på skolen mandag til torsdager fra klokken 08.00 - 15.00.

Vi kan kontaktes på telefon 53 034016 eller 408 12 532

 Mail til helsesykepleier ved Alvøen skole kan sendes på følgende mailadresse:
susanne.mjos@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov.

 Skolehelsetjenesten tilbyr også faste helsekontroller og undervisning i forskjellige helsetema på ulike klassetrinn.

Det blir vaksinert etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Se vedlagte kortprogram for grunnskole for nærmere beskrivelse.

På Vestkanten holder Barne- og familiehjelpen i Fyllingsdalen og Laksevåg til.

Helsesykepleier kan tilby foreldrerådgivningskurset TIBIR. Se vedlagt skriv for nærmere info.

Vedlegg