Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon fra skolen om mulige konsekvenser ved høyt sykefravær i personalet

Vi ser allerede en økning i sykefravær blant skolens ansatte som en følge av koronaviruset. Dette kan få konsekvenser for driften av skolen ut over høsten.

Høstsemesteret har startet, og vi ser at fraværet blant våre ansatte er på vei opp. Dette skyldes i all hovedsak at man må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer, la seg teste for korona og være i karantene til resultatet foreligger. Når det tar noen dager å vente på et negativt testresultat, sier det seg selv at fraværet kan mangedobles. I tillegg må ansatte også være hjemme med egne syke barn av samme grunn.

Denne situasjonen gir oss en stor utfordring med å holde den ordinære skoledagen i gang. Smittevernstiltak på gult lys slik vi har i dag krever allerede mye ekstra ressurser. Vi gjør alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi ut over høsten kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn.

Kommer vi i den situasjonen, vil vi, så langt det lar seg gjøre, skjerme de yngste elevene (1-4).

Videre vil vi sørge for at evt. permittering fordeles mellom klassene på mellomtrinnet for å dele på belastningen ved å ikke være på skolen. Vi ser på totalbildet for mellomtrinnet, både med tanke på sårbarhet, enkeltelever og andre forhold som kan spille inn. Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på sms, pr. telefon og/eller epost. Det er også viktig å følge med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon. Hvis en slik situasjon oppstår vil vi fortløpende vurdere om/hvordan vi kan tilby et hjemmeundervisningsopplegg for elevene.

På SFO er det også sårbart, og økt fravær kan også ramme SFO-tilbudet. Vi kan komme i en posisjon der det ikke er nok ansatte til å bemanne alle gruppene på en forsvarlig måte. Inntil videre har gode vikarer bidratt til at alle gruppene har hatt SFO som planlagt. Dersom vi kommer i en situasjon der vi har for få ansatte tilgjengelig, vil vi permittere de eldste elevene først. Det kan bli aktuelt å justere åpningstidene eller stenge hele/deler av SFO i perioder.

Dette er ikke en kjekk melding å skrive. Jeg håper på forståelse for at vi kan komme til å måtte gjøre slike prioriteringer. Når det er sagt, er det viktig for oss alle at vi tar myndighetenes smittevernråd på alvor, selv om de utfordrer på mange vis.

Denne informasjonen er også sendt alle foresatte på e-post.

 

Med vennlig hilsen

André van der Heide

Rektor
Alvøen skole