Gå tilbake til:
Du er her:

Koronaviruset

Det er mulig å besøke sykehjemsbeboerne daglig. Kontakt det enkelte sykehjem for informasjon om besøkstider. 

Kontakt

Om oss

Arna Helseheim består av to bygninger med til sammen 100 sykehjemsplasser. Hver bygning regnes som en avdeling. Sykehjemmet har også tilrettelagt dagtilbud for demente hjemmeboende personer.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp