Sykehjem er et heldøgnstilbud for eldre som ikke kan få nødvendige helse- og omsorgstjenester i eget hjem. 

Selv om din helsetilstand er redusert og du ikke lenger mestrer daglige gjøremål som tidligere, er det ikke sikkert at du behøver en sykehjemsplass. 

Bergen kommune har en rekke ulike helse- og omsorgstjenester som kan dekke ditt behov for hjelp. Se blant annet informasjon om tjenestene: 

På korttidsopphold kan du få utredning, behandling og / eller rehabilitering slik at du fortsatt kan klare å bo hjemme. Tilbud om opphold kan gis til somatisk syke og til personer med demens. Korttidsopphold kan også tilbys som avlastning for pårørende. 

Korttidsopphold gis på en av følgende institusjoner:

Langtidsopphold i sykehjem er aktuelt for deg som ikke lenger mestrer å bo i eget hjem, og hvor andre tilbud ikke dekker behovet ditt for nødvendige helse og omsorgstjenester.

Det er fritt sykehjemsvalg i Bergen og vi tilstreber å tildele deg plass på sykehjemmet du ønsker. Oppgi gjerne ønskene dine allerede når du søker.

Som hovedregel skal du bli tildelt plass på et av sykehjemmene du ønsker innen seks måneder.

Enkelte langtidsplasser er tilrettelagt for særskilte pasientgrupper. Disse plassene tildeles uavhengig av hvor i Bergen du bor.
 

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her. 

Søknad om tjenester til voksne, eldre

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

 

Du betaler egenandel på sykehjem.  Prisene finner du under Egenbetaling institusjonsopphold øverst i dette dokumentet:
Oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Informasjon om hvordan egenandelen beregnes og hva den inkluderer, finner du her: Egenandel for opphold på institusjon.

 

Her finner du en oversikt over sykehjemmene i Bergen kommune

Du kan søke om å få bytte sykehjem etter at du har fått tildelt plass, ved å benytte dette elektroniske søknadsskjemaet:

Søknadsskjema bytte av sykehjemsplass

Du finner også en manuell versjon av skjemaet nederst i dette avsnittet. 
Det kan du sende til Vurderingskontor for voksne og eldre.
 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om helse- og omsorgstjenester