Aurdalslia skole
Aurdalslia skole

AURDALSLIA SKOLE

Aurdalslia skole er en barneskole i Ytrebygda bydel med ca. 400 elever og 65 ansatte. Vi har fokus på å fremme elevenes faglige og sosiale utvikling i et trivelig og trygt læringsmiljø.

På Aurdalslia Skole er vi opptatt av å gjøre hverandre gode og jobber kollektivt mot samme mål hvor alle bidrar etter beste evne. Vi ønsker å skape et trygt og godt læringsmiljø. Vi er opptatt av faglig kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt både for barn og voksne.

Skolen ligger flott til med omkringliggende skog som flittig brukes av både elevene til både frilek og til undervisning. Det gir elevene store muligheter for aktiviteter både sommer og vinter.

Skolen sin visjon er “Et godt sted å være og et godt sted å lære”. Læring, medvirkning, fellesskap og trivsel er noen av nøkkelordene!

Aurdalslia Skole er utviklingsorientert, og for tiden jobber vi systematisk med implementering av ny læreplan – LK20 og Bergensskolens felles satsningsområde "Sammen for kvalitet - Læring og medvirkning".