RSS

Råd og utvalg

REFERAT FAU-MØTE 08.11.2023

Årets første FAU-møte er avholdt på Aurdalslia Skole

NATTERAVNENE RÅDAL

Hvert år har vi besøk av Natteravnene Rådal på 7.trinns foreldremøtet.

INFORMASJON OM FAU

Vi har et aktivt FAU ved Aurdalslia Skole, og vi er takknemlig for det engasjementet foreldre gjennom FAU viser for å skape et godt psykososialt- og fysisk læringsmiljø for elevene våre.