Gå tilbake til:
Du er her:

Barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

Barn og unge skal lyttes til og bli hørt!

Folkehelseinstituttet kom nettopp med et kortfattet informasjonsark om koronavaksine som er særlig rettet mot barn og ungdom 12-15 år, dette med tanke på at det skal vektlegges at barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.  Les mer her: