Skolehelsetjenesten
skolehelsetjenesten

INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN

Helsesykepleier på Aurdalslia skole 2023/2024 er Lene Bjørkum Eidem.

Kontaktinfo:

Telefon: 53034226/40812310

Mail: Lene.eidem@bergen.kommune.no

Helsesykepleier er på skolen hver dag (enkelte avvik kan forekomme)

Skolehelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder:

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.  

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen.

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, undervisning, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø; https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 

Helsesykepleier er utdannet sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt. 

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det. 

Skolehelsetjenesten har skolelege tilknyttet tjenesten. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte.  

Velkommen til skolehelsetjenesten ved Aurdalslia skole.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste