Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

SFO-måltid.

Vi har nå klar menyen over SFO-måltidene ut 2021. Se lenke under. På langdagene i oktober og desember vil matlaging bli en del av aktivitetene og da vil barna være med å bestemme menyen.

Redusert foreldrebetaling i SFO.

SFO har lagt ut et skriv som gjelder redusert foreldrebetaling i SFO.

SFO-plass for elever på 1.trinn skoleåret 2021/22

Har du barn som skal begynne på Aurdalslia Skole - SFO høsten 2021?

Informasjon fra SFO pr. 05.januar 2021

Nedenfor er det beskrevet viktig infomasjon til dere som har / skal ha barn i SFO!

Noe mindre bemanning i SFO

Heisan! Vi har for tiden en noe mindre bemanning i SFO. Grunnet tiden vi er inne i er terskelen for å holde seg hjemme ved symptomer selvsagt lavere enn ellers.

TIMEPLANER SFO

Timeplaner for de ulike basene er nå tilgjengelig.

Kontaktinformasjon

Vennligst gjør deg kjent med kontaktinformasjonen til SFO