Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Covid-19 påvist blant elever på skolen.

Det er påvist covid-19 hos elever tilknyttet 6.trinnet vårt.

I uke 43 starter vi med reflekskonkurranse på Aurdalslia skole

Elevrådet har i samarbeid med FAU refleksuker og reflekskonkurranse utover vinteren.

REFERAT FAU MØTE 07.10.2021

FAU har hatt sitt første møte den 07.10.2021. Referat er nå tilgjengelig.

"Munnbindpåbudet" skrotes!

Hei! I en tid har vi nå bedt alle foreldre/foresatte/besøkende som skal levere/hente barn i skole/SFO, eller på annet vi trenger å gå inn i skolebygningen om å bruke munnbind.

Planleggingsdag 13.september

13.september er det valgdag og skolen har planleggingsdag.

Vaksinering av 12-15 åringer

Bergen kommune vil vaksinere unge i alderen 12-15 år på kommunens vaksinasjonsstasjoner fra uke 37, med oppstart tirsdag 14. september.

NATTERAVNENE RÅDAL

Hvert år har vi besøk av Natteravnene Rådal på 7.trinns foreldremøtet.

Låsing av og sykkel og sparkesykkel

Husk å låse sykkelen din, eller sparkesykkelen din når du kommer til skolen.

Bruk munnbind ved levering/henting av barn i SFO / skole, eller når du er besøkende.

Da det for tiden er stort smittetrykk i Bergen ber vi foreldre og foresatte bruke munnbind inne på skolen ved levering og henting av barn. Gjelder både SFO og skole.