Barne- og familiehjelpen
Barne- og familiehjelpen

Barne- og familiehjelpen arrangerer samlinger....

Barne- og familiehjelpen arrangerer samlinger / kurs med tittelen "Bryt voldsarven". Vennligst les nedlastbar pdf-fil for mer info om tilbudet.

Hvis du tenker at dette kan være aktuelt er kontaktinformasjonen til ansvarshavende hos Barne- og familiehjelpen nederst i informasjonsskrivet.