lesing er viktig
lesing

SKOLEBIBLIOTEKET PÅ AURDALSLIA SKOLE

På Aurdalslia Skole har vi et flott skolebibliotek med mange bøker til utlån. Vi bestreber å ha god kvalitet på bøkene som elevene kan låne, og vi gjør stadig større og mindre innkjøp av nye bøker.

Skolebiblioteket vårt er veldig godt besøkt av alle klassene på skolen. Det er høy utlånsgrad, og når vi vet at lesing er en viktig grunnleggende ferdighet, så er vi veldig glade for at så mange elever på Aurdalslia Skole er glade i å lese bøker. 

Vi har en skolebibliotekar som har noe av sin arbeidstid på skolebiblioteket vårt, og hun er behjelpelig med å finne bøker tilpasset både alder og interessefelt. 

Biblioteket er åpent stort sett hver dag i skoletiden gjennom hele skoleåret.

Her kan du søke etter bøker på Aurdalslia skoles skolebibliotek.