Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for tjenester til utviklingshemmede har ansvar for en rekke kommunale enheter som gir tjenester til utviklingshemmede. Tjenestene omfatter hjemmetjenester, tilrettelagt bolig, avlastning, dagtilbud og fritidstilbud. Etat for tjenester til utviklingshemmede har ansvar for å følge opp de underliggende enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg. Etaten har også oppfølgingsansvar overfor private leverandører som på oppdrag fra kommunen gir tjenester til utviklingshemmede.

Innbyggerhjelp