Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens elevsyn

Skolens oppdrag er å utvikle hele mennesket og gi alle et godt grunnlag for livsmestring.

Skolen må derfor bidra til at alle elever utvikler sine muligheter. Skolen må legge til rette for å møte elever med ulike behov slik at de kan tilegne seg kunnskap på ulike felt som igjen kan nyttiggjøres i flere sammenhenger.

En bærebjelke i skolens pedagogiske arbeid er at vi har et positivt elevsyn. 

Et positivt elevsyn innebærer blant annet at vi ser på elevene som positive og viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må vi inkludere alle elevene i undervisningen og elevene må ha en opplevelse av medvirkning i sin egen læringsprosess og skolehverdag. Våre positive forventninger til elevene kan være med på å gi dem den motivasjonen de trenger i klasserommet. 

Et positivt elevsyn betyr også å møte elevene med respekt. De voksen på skolen er derfor bevisst sitt eget kroppsspråk, sin stemmebruk, språkbruk og ikke minst sin egen holdning til elevene, skolen og læringsmiljøet i klasserommet. De voksne på skolen møter også elevenes foresatte med respekt og positive holdninger slik at det legges grunnlag for et godt samarbeid som igjen kommer eleven til gode.